Finansiell information

Finansiell utveckling januari–september 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 2 % (5 % exklusive valutaeffekter) till 116 590 MSEK (114 815).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 22 090 MSEK (17 802).
  • Rörelseresultatet uppgick till 52 521 MSEK (10 030).
  • Periodens resultat uppgick till 41 912 MSEK (1 989).

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.