Finansiell information

Finansiell utveckling januari–mars 2020

  • Nettoomsättningen minskade med 3 % (-5 % exklusive
    valutaeffekter) till 48 160 MSEK (49 552).
  • Det underliggande rörelseresultatet ökade med 5 % till
    10 187 MSEK (9 673).
  • Rörelseresultatet ökade med 51 % till 12 313 MSEK
    (8 168).
  • Periodens resultat ökade med 7 % till 6 900 MSEK (6 420).

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.