Finansiell information

Finansiell utveckling januari–september 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 38% (34% exklusive valutaeffekter) till 160 825 MSEK (116 590).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 23 844 MSEK (22 090).
  • Rörelseresultatet uppgick till 36 707 MSEK (52 521).
  • Periodens resultat uppgick till 16 980 MSEK (41 912).

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.