Finansiell information

Finansiell utveckling januari–september 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 12 % (10 % exklusive valutaeffekter) till 120 181 MSEK (107 071).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 16 889 MSEK (15 256).
  • Rörelseresultatet uppgick till 19 715 MSEK (13 430).
  • Periodens resultat uppgick till 14 373 MSEK (8 907).

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.