Finansiell information

Finansiell utveckling januari–juni 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 12 % (10 % exklusive valutaeffekter) till 84 243 MSEK (75 035).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13 295 MSEK (13 129).
  • Rörelseresultatet uppgick till 11 038 MSEK (9 750).
  • Periodens resultat uppgick till 7 673 MSEK (7 125).

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.