Finansiell information

Finansiell utveckling, januari–juni 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 47% (38% exklusive valutaeffekter) till 158 539 MSEK (107 749). 
  • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 14 604 MSEK (16 314).
  • Rörelseresultatet1 uppgick till 13 541 MSEK (24 513).
  • Periodens resultat uppgick till 6 923 MSEK (10 295).

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Vy över ett vindkraftverk

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.