Finansiell information

Finansiell utveckling januari–juni 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 34 % (31 % exklusive valutaeffekter) till 107 749 MSEK (80 465).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till17 610 MSEK (17 308).
  • Rörelseresultatet uppgick till 24 513 MSEK (29 595).
  • Periodens resultat uppgick till 10 295 MSEK (23 635).

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.