Finansiell information

Finansiell utveckling januari–september 2020

  • Nettoomsättningen minskade med 4 % (-5 % exklusive valutaeffekter) till 114 815 MSEK (120 181).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 17 802 MSEK (16 889).
  • Rörelseresultatet uppgick till 10 030 MSEK (19 715).
  • Periodens resultat uppgick till 1 989 MSEK (14 373).

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.