Finansiell information

Finansiell utveckling januari–mars 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 13 % (10 % exklusive valutaeffekter) till 49 552 MSEK (43 860).
  • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 9 673 MSEK (9 359).
  • Rörelseresultatet1 uppgick till 8 168 MSEK (6 975).
  • Periodens resultat uppgick till 6 420 MSEK (4 158).

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal på sida 32 för definitioner av Alternativa nyckeltal

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.