Finansiell information

Finansiell utveckling, januari–december 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 21% (14% exklusivevalutaeffekter) till 290 168 MSEK (239 644). 
  • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till uppgick till 20 005 MSEK (35 075).
  • Rörelseresultatet1 uppgick till 16 991 MSEK (12 645).
  • Periodens resultat uppgick till 10 395 MSEK (21).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4 000 MSEK.

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Vy över ett vindkraftverk

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.