Finansiell information

Finansiell utveckling januari–mars 2021

  • Nettoomsättningen minskade med 5 % (-1 % exklusive valutaeffekter) till 45 911 MSEK (48 160).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 12 053 MSEK (10 187).
  • Rörelseresultatet uppgick till 13 385 MSEK (12 313).
  • Periodens resultat uppgick till 10 423 MSEK (6 900).

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.