Finansiell information

Finansiell utveckling januari–juni 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 1 % (5 % exklusive valutaeffekter) till 80 465 MSEK (79 440).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 17 308 MSEK (12 982).
  • Rörelseresultatet uppgick till 29 595 MSEK (5 287).
  • Periodens resultat uppgick till 23 635 MSEK (-1 594).

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.