Finansiell information

Finansiell utveckling januari–december 2020

  • Nettoomsättningen minskade med 5 % (-4 % exklusive valutaeffekter) till 158 847 MSEK (166 360).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 25 790 MSEK (25 095).
  • Rörelseresultatet uppgick till 15 276 MSEK (22 141).
  • Periodens resultat uppgick till 7 716 MSEK (14 861).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4 000 MSEK, motsvarande 62 % av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare.

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.