Finansiell information

Finansiell utveckling januari–mars 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 30 % (27 % exklusive valutaeffekter) till 59 579 MSEK (45 911).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 9 504 MSEK (12 053).
  • Rörelseresultatet uppgick till 12 783 MSEK (13 385).
  • Periodens resultat uppgick till 6 064 MSEK (10 423).

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.