Finansiell information

Finansiell utveckling, januari–mars 2024

  • Nettoomsättningen minskade med 21% (21% exklusive valutaeffekter) till 76 499 MSEK (96 788).
  • Det underliggande rörelseresultatet1 ökade med 45% till 13 884 MSEK (9 545).
  • Rörelseresultatet1 ökade med 27% till 20 755 MSEK (16 332).
  • Periodens resultat ökade med 43% till 16 879 MSEK (11 818).

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Vy över ett vindkraftverk

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.