Finansiell information

Finansiell utveckling januari–december 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 33% (28% exklusive valutaeffekter) till 239 644 MSEK (180 119).
  • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 37 313 MSEK (31 181).
  • Rörelseresultatet1 uppgick till 12 645 MSEK (60 271).
  • Periodens resultat uppgick till 21 MSEK (48 013).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4 000 MSEK.

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

Rapporter finns endast tillgängliga digitalt för nedladdning och kan därför inte beställas i tryckt version längre.
Finansiella rapporter

Mer finansiell information

På group.vattenfall.com hittar du mer finansiell information.

Höghus vid Hötorget i Stockholm

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.