Vassruggor i dimming sjö. Foto: Felix Odell

Första tre månaderna: Ett starkt kvartal och en återhämtning i marknaden

Vattenfall inleder 2021 med en bra start och en positiv resultatutveckling. Det visar rapporten för årets första kvartal.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Anna_Borg_2020_Landscape_F3A1187-(2)2.jpg

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg kommenterar rapporten för första kvartalet 2021:

”Driften av vår storskaliga kraftproduktion var stabil och projekt för tillväxt och utveckling inom fjärrvärme och vindkraft nådde nya milstolpar. Elmarknaden har återhämtat sig från förra årets rekordlåga prisnivåer. Vi ser dock fortsatta utmaningar för överföringen av el mellan länder och prisområden.

Högre elpriser men fortsatta transmissionsbegränsningar

Det kalla vädret i början på året bidrog till högre elpriser. Stigande kostnader för utsläppsrätter och bränslen drev upp elpriserna ytterligare på kontinenten, dock utan någon större påverkan i Norden. Faktum är att vi har haft rekordstora skillnader mellan den nordiska och tyska terminsmarknaden och betydande transmissionsbegränsningar under kvartalet. En förbättrad överföringskapacitet mellan prisområden och länder är en förutsättning för energiomställningen, fortsatt elektrifiering och lägre utsläpp av koldioxid i samhället.

En stark resultatutveckling och en effektiv verksamhet

Periodens resultat ökade med 3,5 miljarder SEK till 10,4 miljarder SEK. Utöver ett förbättrat resultat från den operativa verksamheten bidrar även avkastningen från kärnavfallsfonden positivt till följd av en starkare aktiemarknad. Det underliggande rörelseresultatet ökade med 1,9 miljarder SEK till 12,1 miljarder SEK. Högre elpriser gynnade elproduktionen i Norden där våra flexibla anläggningar inom vattenkraften anpassade sina volymer till en högre efterfrågan. Detta kompenserade också för lägre volymer från kärnkraften efter stängningen av Ringhals 1. Stängningen av den koleldade anläggningen Moorburg i Hamburg minskar våra utsläpp avsevärt och vi ser nu också påverkan i form av lägre operativa kostnader.

Vindkraften påverkades av sämre väderförhållanden och redovisar ett lägre resultat trots ny kapacitet. Under kvartalet ingick vi ett större energiköpsavtal för en del av volymerna från vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna, vilket minskar projektrisken. En del av vår affär inom vindkraften kommer framöver att fokusera på värdeskapande i utvecklingsprocessen. I samband med Q1 rapporterar vi ett första projekt, Grönhult, som har utvecklats för avyttring (Develop-to-Sell).

Inom partnerskapet för fossilfritt stål, HYBRIT, fortsätter industrialiseringen av produktionsprocessen i Sverige. Tillsammans med SSAB och LKAB etablerar vi nu en första demonstrationsanläggning för produktion av 1,3 miljoner ton fossilfri järnsvamp (råvaran till stålet) i Gällivare. Anläggningen ska vara färdigställd 2026.

Rättsliga frågor rör sig i rätt riktning

I Tyskland välkomnar vi nu en överenskommelse med tyska staten för att avsluta tvister om ersättning för nedläggning av kärnkraft. Vi ser fram emot att fortsätta verka för utfasningen av fossila bränslen i Tyskland och fokusera på att driva vår övriga verksamhet i landet.

I Sverige dömde Förvaltningsrätten i Linköping till nätbolagens fördel och i linje med Vattenfalls uppfattning att intäktsramsförordningen avseende 2020–23 strider mot lagen. Energimarknadsinspektionen (Ei) har överklagat till kammarrätten. Det är min förhoppning att vi snart kan lägga denna typ av rättsliga processer bakom oss. Vi behöver goda förutsättningar för elnäten för att möjliggöra energiomställningen”

Läs mer om resultatet för de första tre månaderna 2021 här

Viktiga händelser, januari–mars 2021

 • Avtal om kompensation för nedläggning av tysk kärnkraft.
 • Försäljning av delar av produktionen från vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid 1-4 genom långsiktigt energiköpsavtal.
 • Avyttring av det landbaserade vindkraftsprojektet Grönhult.
 • Påbörjad byggnation av Vattenfalls första fjärrvärmenät i Storbritannien - Brent Cross South i London.
 • Produktionsstart för fjärrvärme i Amsterdam South Connection.
 • Positivt beslut i förvaltningsrätten om elnätsföretagens intäktsramar för 2020-2023.
 • HYBRIT - Demonstrationsanläggning för produktion av fossilfri järnsvamp planeras i Gällivare.

Finansiell utveckling, januari–mars 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 5% (-1% exklusive valutaeffekter) till 45 911 MSEK (48 160).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 12 053 MSEK (10 187).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 385 MSEK (12 313).
 • Periodens resultat uppgick till 10 423 MSEK (6 900).

Se även

Skylt med Vattenfall-logga utanför huvudkontoret i Solna

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-juni 2021 den 20 juli

Vattenfalls delårsrapport för januari-juni 2021 publiceras tisdagen den 20 juli klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se.

Läs hela artikeln
Jonas Stenbeck

Vattenfall förvärvar 100 procent av aktierna i Enwell Holding AB

Vattenfall AB har köpt samtliga aktier av delägarna Christer Holmén, Bertil Carlsén, Thomas Olausson och Bo Svefors i Enwell Holding AB.

Läs hela artikeln