Kommentar med anledning av Sveriges Radios inslag om solceller från Kina

”All form av tvångsarbete är oacceptabelt. För Vattenfall är det av största vikt att säkerställa att produkter eller material vi använder framställs på ett hållbart och humant sätt”, säger Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef.

– I höstas uppmärksammades vi på Vattenfall om uigurernas situation och att flera stora internationella företag kunde ha kopplingar till tvångsarbete i den kinesiska Xinjiang-provinsen. Tack vare medias granskning fick vi i januari kännedom om indikationer på att  tvångsarbete kunde kopplas även till kinesiska solcellstillverkare och deras leverantörskedjor. Det finns ännu inga påtagliga bevis, men tydliga indikationer efter trovärdig medierapportering i ämnet, säger Annika Ramsköld.

– Så fort vi fick kännedom om kopplingen till solcellstillverkning så tillsatte vi en granskningsgrupp internt inom Vattenfall för att ta reda på så mycket som möjligt om situationen. Vi har för närvarande en pågående dialog med våra kinesiska leverantörer. På grund av den rådande pandemin försvåras granskningsarbetet eftersom vi själva inte kan besöka leverantörerna på plats. Tvångsarbete återigen är självfallet något Vattenfall tar starkt avstånd ifrån och finner helt oacceptabelt. 

– Det är angeläget att få mer förnybar energi men det måste också framställas på ett hållbart sätt utifrån alla perspektiv. Vi är därför tacksamma att media lyfter frågan och vikten av att vi samarbetar för att skapa ett tryck i frågan. Vi för diskussion både på europeisk som svensk nivå. Det här berör inte enbart solcellsindustrin utan är en bredare europeisk fråga för många industrier; såsom teknik och elektronik, kläd- och bilbranschen med flera, avslutar Annika Ramsköld.

Läs mer om Vattenfalls arbete gällande samhällsansvar och mänskliga rättigheter

Se även

Vattenfalls huvudkontor i Solna

Vattenfall ber om ursäkt för brev till leverantörer

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpriserna är historiskt låga. För att sänka sina kostnader har Vattenfall skrivit till ett stort antal l...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Torbjörn Wahlborg, produktionschef för Vattenfall.

Brev till leverantörer väcker reaktioner

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpriserna är historiskt låga. Därtill kommer konsekvenserna av den globala pandemin. Som en av flera åtg...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln