Kommentar med anledning av Sveriges Radios inslag om solceller från Kina

”All form av tvångsarbete är oacceptabelt. För Vattenfall är det av största vikt att säkerställa att produkter eller material vi använder framställs på ett hållbart och humant sätt”, säger Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef.

– I höstas uppmärksammades vi på Vattenfall om uigurernas situation och att flera stora internationella företag kunde ha kopplingar till tvångsarbete i den kinesiska Xinjiang-provinsen. Tack vare medias granskning fick vi i januari kännedom om indikationer på att tvångsarbete kunde kopplas även till kinesiska solcellstillverkare och deras leverantörskedjor. Det finns ännu inga påtagliga bevis, men tydliga indikationer efter trovärdig medierapportering i ämnet, säger Annika Ramsköld.

– Så fort vi fick kännedom om kopplingen till solcellstillverkning så tillsatte vi en granskningsgrupp internt inom Vattenfall för att ta reda på så mycket som möjligt om situationen. Vi har för närvarande en pågående dialog med våra kinesiska leverantörer. På grund av den rådande pandemin försvåras granskningsarbetet eftersom vi själva inte kan besöka leverantörerna på plats. Tvångsarbete återigen är självfallet något Vattenfall tar starkt avstånd ifrån och finner helt oacceptabelt. 

– Det är angeläget att få mer förnybar energi men det måste också framställas på ett hållbart sätt utifrån alla perspektiv. Vi är därför tacksamma att media lyfter frågan och vikten av att vi samarbetar för att skapa ett tryck i frågan. Vi för diskussion både på europeisk som svensk nivå. Det här berör inte enbart solcellsindustrin utan är en bredare europeisk fråga för många industrier; såsom teknik och elektronik, kläd- och bilbranschen med flera, avslutar Annika Ramsköld.

Läs mer om Vattenfalls arbete gällande samhällsansvar och mänskliga rättigheter

Se även

Kommentar SVT Uppdrag Granskning: Ål och vattenkraft – en komplex målkonflikt utan enkla lösningar

Uppdrag Granskning sände den 20 oktober ett reportage om ålens livsbetingelser i ett samhälle som är i starkt behov av reglerbar och fossilfri vattenkraft.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Reaktortank Ringhals

Kommentar till marknadsmeddelande utfärdat via Nord Pool den 31 augusti 2021

Kärnkraftverken Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp har idag, 31 augusti, meddelat elmarknaden Nord Pool, via så kallade UMM (Urgent Market Message), att risken för produktionspåverkan från...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Anna Borg, Vattenfalls vd

Anna Borg i WEF-panel om innovationer för klimatet

Vattenfalls vd Anna Borg deltar i WEF:s panelsamtal om hur innovationer kan hejda klimatförändringarna tillsammans med ledare som Bill Gates och John Kerry. Se och lyssna online.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']