Nya musselfilter och kulfångare

Blåmusslor nekas entré på ena sidan och renskulor fångas upp på andra sidan. Nu byter Ringhals åtta stycken tre ton tunga rör med specialsilar i kylvattensystemet på Ringhals 4.

Blåmusslans livscykel

Blåmusslans liv kan delas upp i två stadier; ett frisimmande och ett fastsittande. På våren släpper han- och honmusslor ut mjölke respektive ägg i vattnet. De befruktade äggen utvecklas till små larver som är frisimmande i tre till fyra veckor. I maj-juni sätter larverna sig fast (settlar) med hjälp av de mjuka, hornliknande byssustrådarna. Larverna förekommer oftast i ett oerhört överflöd och på sensommaren täcker småmusslor vanligen västkustens klippor helt från vattenytan och ner till två-tre meters djup.

Många undrar om man kan äta musslorna som stortrivs i Ringhals kylvattensystem. Musslor ska vara levande när man börjar tillaga dem och tyvärr är de som lossnar redan döda och inte tjänliga som människoföda.

Information om blåmusslans livscykel: Musselakademien.se

Från 2018 till 2022 byts musselfilter och kulfångare på Ringhals 3 och 4. De består av specialkonstruerade silar inuti stora rör. När driftsäsongen drar igång passerar omkring fem kubikmeter havsvatten i sekunden inuti varje rör, dygnet runt, ända till nästa års avställning.

– Delarna vi byter ut har suttit där i nära 40 år (Ringhals 3 sedan 1981 och Ringhals 4 sedan 1983). Man har gjort lagningar, men nu har gummibeläggningen på insidan av rören uppnått sin livslängd, säger montageledare Anders Karlsson.

Kulfångare på Ringhals.

Peter Horvath till vänster och Martin Wikstrand till höger, med kollegor, lyfter ner en av kulfångarna till sin plats under kondensorn. Rörbiten väger omkring 3,3 ton och har en diameter på 1,9 meter. De nya kulfångarna levereras av samma tyska leverantör som ursprungligen levererade hela kulreningssystemet.

Havet och ångan byter temperatur

Kondensor

När ångan har fått fart på turbinerna fortsätter den till kondensorerna där havsvatten passerar genom 26 000 rör med cirka 2 cm diameter. Ångan träffar utsidan av rören och kondenserar till vatten som pumpas tillbaka till ånggeneratorerna där vattnet värms till ånga igen. Under driftsäsong passerar totalt omkring en miljard kubikmeter havsvatten genom de åtta kondensorerna på Ringhals 4. Havsvattnet blir 8 – 10 grader varmare efter passagen i kondensorn.

Havsvattnet silas i olika steg i intagskanalen och i renshuset. Små mussellarver kommer igenom de tätaste silarna och sätter sig fast i kanalerna den sista biten mellan renshuset och kondensorerna. Det stora flödet av havsvatten ger blåmusslorna allt de behöver, så de växer sig stora. För över 20 år sedan klorerades vattnet och färre musslor överlevde. Nu är de många och det ställer högre krav på filtren som hindrar musslor som lossnat och annat från att komma in i kondensorns smala rör.

Musselfilter

Omkring fem kubikmeter havsvatten per sekund flödar igenom det stora röret. Musselfiltret fångar blåmusslor och annat som är större än en centimeter. Under metallhättan blir det baksug och musslorna från en sektion i taget sugs genom det blanka röret och vidare till havet igen, utan att passera kondensorn.

För att rensa de 26 000 små rören i kondensorn från alger och annan påväxt används ibland renskulor. Renskulorna är som små bollar av disksvampar. De trycks med vattenflödet genom rören och fångas upp av kulfångare på andra sidan kondensorn, renas och återanvänds.

- De gamla kulsilarna höll inte riktigt tätt, så flera bollar åkte ut i havet, berättar Anders Karlsson. Bollarna är inte farliga, men vi ska naturligtvis inte skräpa ner i havet.

Utloppsrör

Efter kondensorn fångas renskulorna av två galler som står vinklade som en pil mot flödesriktningen och leder kulorna till öppningen Anders Karlsson visar på sidan. När renskulorna inte används kan gallren vinklas så att alger och annat lossnar och följer flödet till havet.

Ringhals startsida

Se även

Årlig service på Ringhals 4

Sista veckan i juli ställs Ringhals 4 av för bränslebyte och årlig service. Programmet är fulltecknat under de nära sju veckorna som avställningen pågår.

Läs hela artikeln

Ringhals årsredovisning 2020

Ringhals fortsätter att leverera fossilfri el stabilt och säkert. Siffror och händelser från 2020 finns nu sammanfattat i årets årsredovisning. Trevlig läsning!

Läs hela artikeln
Ringhalspristagarna 2021

Ringhalspriset 2021: grand slam för Vilhelm Thorsson

Sedan 2006 delar Ringhals ut pris bland studenter som utmärkt sig inom matematik, fysik och kemi på Peder Skrivares skola i Varberg. Unikt i år är att en och samma elev vunnit första pris i ...

Läs hela artikeln