Revisionen på Ringhals 3 förlängs

Revisionen på Ringhals 3 förlängs till den 27 augusti för att åtgärda ett bränsleelement som hamnat i fel läge i en bassäng där det förvaras under avställningen. Revisionen sätts på paus och tid ges för genomtänkt hantering som sker under vatten med avancerad lyftutrustning. 

Under revisionen som pågått sedan 24 maj är Ringhals 3 avställd och bränslet som funnits i reaktorn är flyttat till bassänger i en separat byggnad för förvaring och rengöring. Den 2 juni lossnade ett bränsleelement från sin fästanordning när det hanterades under vattnet i bassängen, och hamnade i fel läge.  

– Bränsleelementet har inspekterats och står stadigt och i ett säkert läge i bränslebassängen, säger Sven-Anders Andersson, produktionschef vid Ringhals.

Kärnbränslet i elementet är inkapslat och intakt. Det måste dock hanteras varsamt och man väntar nu på en särskild lyftutrustning för att flytta det till rätt position i bassängen.

– Ringhals första och största prioritet är alltid säkerheten. Vi bedömer att revisonsförlängningen ger den tid vi behöver för att åtgärda bränsleelementet, slutföra revisonen som sätts på paus och därefter återladda Ringhals 3, säger Sven-Anders Andersson.

Sammanlagt finns nära 260 bränsleelement i bassängen, och det är alltså ett av dem som hamnat i fel läge när fästanordningen släppte under hantering.  Bränsleelementen hanteras alltid med utrustning under vatten, som är ett mycket effektivt strålskydd.

– Ringhals har god beredskap för den här typen av avvikelser. Vår personal som var på plats agerade i enlighet med våra rutiner och avbröt arbetet. Planen för åtgärder är lagd, målet är att kunna återladda reaktorn och återstarta elproduktionen i slutet av augusti, säger Ringhals vd Björn Linde.

Elmarknaden Nord Pool har meddelats att Ringhals 3 kommer stå redo att återuppta elproduktionen igen 27 augusti.

Gå till Ringhals sida

Se även

Skylt med Vattenfall-logga utanför huvudkontoret i Solna

Vattenfall presenterar resultatet för 2021 den 3 februari

Vattenfall publicerar bokslutskommunikén med helårsresultatet för 2021 torsdagen den 3 februari klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se.

Läs hela artikeln
Montering av vindkraftverk i Blakliden Fäbodberget

Sista vindkraftverket på Blakliden Fäbodberget lyft på plats

Det sista vindkraftverket har idag lyfts på plats på Blakliden Fäbodberget, Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftpark.

Läs hela artikeln
Ringhals reaktortank

Kommentar om användning av ryskt kärnbränsle

Vattenfalls kärnkraft lyder under rigorösa säkerhetskrav och granskas bland annat av svenska och internationella myndigheter.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']