Isolerlocket med 37 hål för laddrör. Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Två av locken till Ågestas reaktortank lyfta

I Ågestaverket pågår förberedelser för nedmontering av reaktortanken som är det största föremålet i verket. De två yttersta av tankens tre lock har lyfts av och här kan vi se hur det gick till när det mellersta locket lyftes.

– Locket var relativt okomplicerat att lyfta; vi stoppade ner kättingar i fyra laddrörshål och lyfte locket med traversen. Sedan plastade vi in locket och la det på laddmaskinstrallan som vi har sparat just för att kunna lägga locken där så att de inte är i vägen när arbetet med reaktortanken startar, säger Ulf Parkell som är biträdande projektledare i reaktortank-projektet.

Lyft av Isolerlocket. Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Isolerlocket var en del av isoleringen som sitter runt hela tanken och hade uppgiften att skydda omgivningen från tankens värme då reaktorn var i drift.

Locket har 37 hål för laddrör men är i princip är fritt från radioaktivitet. Vattenfall räknar med att kunna återvinna minst 80 procent av materialet.

Laddrören sitter fast på det innersta locket, det egentliga tanklocket. Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Laddrören sitter fast på det innersta locket, det egentliga tanklocket, och genom dem sänktes bränslet både ner och togs upp. Därför har det innersta locket aldrig lyfts så när det görs nästa år blir det första gången som någon ser in i tanken sedan den byggdes på 1960-talet.

Fakta

Nedmonteringen av Ågestaverket startade sommaren 2020 och beräknas vara klar första halvan av 2025. Nedmonteringen av reaktortanken genomförs i samarbete med Westinghouse och startar senare i år och beräknas vara klar 2023.

Läs mer på www.vattenfall.se/agestaverket

Se även

Desirée Comstedt, projektansvarig för kärnkraft inom Vattenfall

Vattenfall förbereder ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i förberedelser för ny kärnkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Ny kärnkraft vid Ringhals förutsätter tillgång till mer mark på Väröhalvön och Vattenf...

Läs hela artikeln
Slutförvar för använt kärnbränsle

Finland öppnar världens första slutförvar för använt kärnbränsle

Det finska slutförvaret för använt kärnbränsle byggs med den metod som utvecklats av Svensk Kärnbränslehantering, SKB.

Läs hela artikeln
Hur ser en liten modulär reaktor ut? De här tre visualiseringarna är framtagna av Gottlieb Paludan Architects som förslag till design av SMR:er inom ramen för förstudien för Nucelerate West.

Små kärnreaktorer – nästa stora energikälla

Små modulära kärnkraftreaktorer väntas spela en central roll i energiomställningen när de fossila bränslena börjar fasas ut som energikälla världen över. Men är små bättre än stora? Och när ...

Läs hela artikeln