Isolerlocket med 37 hål för laddrör. Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Två av locken till Ågestas reaktortank lyfta

I Ågestaverket pågår förberedelser för nedmontering av reaktortanken som är det största föremålet i verket. De två yttersta av tankens tre lock har lyfts av och här kan vi se hur det gick till när det mellersta locket lyftes.

– Locket var relativt okomplicerat att lyfta; vi stoppade ner kättingar i fyra laddrörshål och lyfte locket med traversen. Sedan plastade vi in locket och la det på laddmaskinstrallan som vi har sparat just för att kunna lägga locken där så att de inte är i vägen när arbetet med reaktortanken startar, säger Ulf Parkell som är biträdande projektledare i reaktortank-projektet.

Lyft av Isolerlocket.  Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Isolerlocket var en del av isoleringen som sitter runt hela tanken och hade uppgiften att skydda omgivningen från tankens värme då reaktorn var i drift.

Locket har 37 hål för laddrör men är i princip är fritt från radioaktivitet. Vattenfall räknar med att kunna återvinna minst 80 procent av materialet.

Laddrören sitter fast på det innersta locket, det egentliga tanklocket. Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Laddrören sitter fast på det innersta locket, det egentliga tanklocket, och genom dem sänktes bränslet både ner och togs upp. Därför har det innersta locket aldrig lyfts så när det görs nästa år blir det första gången som någon ser in i tanken sedan den byggdes på 1960-talet.

Fakta

Nedmonteringen av Ågestaverket startade sommaren 2020 och beräknas vara klar första halvan av 2025. Nedmonteringen av reaktortanken genomförs i samarbete med Westinghouse och startar senare i år och beräknas vara klar 2023.

Läs mer på www.vattenfall.se/agestaverket

Se även

En stav har sänkts ner från strålskyddsröret till hydraulsaxen som klipper stavens absorbentdel i lagom korta bitar. Foto: John Guthed

Styrstavarna var Ågestaverkets gas och broms – nu är de i säkert förvar

Med specialtillverkad och fjärrstyrd hydraulsax och annan utrustning har Ågestaverkets 27 styrstavar lyfts, segmenterats och packats.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Reaktortank Ringhals

Kommentar till marknadsmeddelande utfärdat via Nord Pool den 31 augusti 2021

Kärnkraftverken Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp har idag, 31 augusti, meddelat elmarknaden Nord Pool, via så kallade UMM (Urgent Market Message), att risken för produktionspåverkan från...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Anna Borg, Vattenfalls vd

Anna Borg i WEF-panel om innovationer för klimatet

Vattenfalls vd Anna Borg deltar i WEF:s panelsamtal om hur innovationer kan hejda klimatförändringarna tillsammans med ledare som Bill Gates och John Kerry. Se och lyssna online.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']