Isolerlocket med 37 hål för laddrör. Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Två av locken till Ågestas reaktortank lyfta

I Ågestaverket pågår förberedelser för nedmontering av reaktortanken som är det största föremålet i verket. De två yttersta av tankens tre lock har lyfts av och här kan vi se hur det gick till när det mellersta locket lyftes.

– Locket var relativt okomplicerat att lyfta; vi stoppade ner kättingar i fyra laddrörshål och lyfte locket med traversen. Sedan plastade vi in locket och la det på laddmaskinstrallan som vi har sparat just för att kunna lägga locken där så att de inte är i vägen när arbetet med reaktortanken startar, säger Ulf Parkell som är biträdande projektledare i reaktortank-projektet.

Lyft av Isolerlocket.  Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Isolerlocket var en del av isoleringen som sitter runt hela tanken och hade uppgiften att skydda omgivningen från tankens värme då reaktorn var i drift.

Locket har 37 hål för laddrör men är i princip är fritt från radioaktivitet. Vattenfall räknar med att kunna återvinna minst 80 procent av materialet.

Laddrören sitter fast på det innersta locket, det egentliga tanklocket. Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Laddrören sitter fast på det innersta locket, det egentliga tanklocket, och genom dem sänktes bränslet både ner och togs upp. Därför har det innersta locket aldrig lyfts så när det görs nästa år blir det första gången som någon ser in i tanken sedan den byggdes på 1960-talet.

Fakta

Nedmonteringen av Ågestaverket startade sommaren 2020 och beräknas vara klar första halvan av 2025. Nedmonteringen av reaktortanken genomförs i samarbete med Westinghouse och startar senare i år och beräknas vara klar 2023.

Läs mer på www.vattenfall.se/agestaverket

Se även

Mellanlager i Studsvik

Mellanlagret för radioaktivt avfall i Studsvik i drift

Nu har mellanlagret för radioaktivt avfall i Studsvik tagits i drift. Upp till 10 000 m3 låg- och medelaktivt avfall från bland annat nedmonteringen av Ågestaverket utanför Stockholm re...

Läs hela artikeln
Forsmark

Grönt ljus för Forsmark 1 att höja effekten

Både Strålsäkerhetsmyndigheten och Svenska kraftnät har nu gett klartecken för provdrift med höjd effektnivå på Forsmark 1.

Läs hela artikeln
Kärnkraft / Vindkraft

Vattenfall studio: kärnkraft/vindkraft, behöver vi båda?

En del säger nej till vindkraft, andra är negativa till kärnkraft. Men kan vi klara energiutmaningen med bara det ena eller andra kraftslaget? Vattenfall Studio diskuterar polariseringen i e...

Läs hela artikeln