Isolerlocket med 37 hål för laddrör. Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Två av locken till Ågestas reaktortank lyfta

I Ågestaverket pågår förberedelser för nedmontering av reaktortanken som är det största föremålet i verket. De två yttersta av tankens tre lock har lyfts av och här kan vi se hur det gick till när det mellersta locket lyftes.

– Locket var relativt okomplicerat att lyfta; vi stoppade ner kättingar i fyra laddrörshål och lyfte locket med traversen. Sedan plastade vi in locket och la det på laddmaskinstrallan som vi har sparat just för att kunna lägga locken där så att de inte är i vägen när arbetet med reaktortanken startar, säger Ulf Parkell som är biträdande projektledare i reaktortank-projektet.

Lyft av Isolerlocket. Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Isolerlocket var en del av isoleringen som sitter runt hela tanken och hade uppgiften att skydda omgivningen från tankens värme då reaktorn var i drift.

Locket har 37 hål för laddrör men är i princip är fritt från radioaktivitet. Vattenfall räknar med att kunna återvinna minst 80 procent av materialet.

Laddrören sitter fast på det innersta locket, det egentliga tanklocket. Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Laddrören sitter fast på det innersta locket, det egentliga tanklocket, och genom dem sänktes bränslet både ner och togs upp. Därför har det innersta locket aldrig lyfts så när det görs nästa år blir det första gången som någon ser in i tanken sedan den byggdes på 1960-talet.

Fakta

Nedmonteringen av Ågestaverket startade sommaren 2020 och beräknas vara klar första halvan av 2025. Nedmonteringen av reaktortanken genomförs i samarbete med Westinghouse och startar senare i år och beräknas vara klar 2023.

Läs mer på www.vattenfall.se/agestaverket

Se även

Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln
Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk, foto: Malin Arnesson

Vattenfall går vidare med planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Under våren bjuder Vattenfall in till lokalt samråd som är en viktig del av processen för ansökan om miljötillstånd...

Läs hela artikeln