Smålom

Vattenfall utforskar nya sätt att kvantifiera biologisk mångfald

Vattenfall och franska CDC Biodiversité, en av de främsta europeiska organisationerna när det kommer till att mäta biologisk mångfald, har inlett ett samarbete för att utvärdera Vattenfalls fotavtryck. Detta är ett viktigt steg i Vattenfalls strävan mot en nettopositiv påverkan på biologisk mångfald fram till 2030.

Nyligen invigdes FN:s femtonde konferens om biologisk mångfald (COP 15) i kinesiska Kunming. Där ska man förhandla fram ett globalt ramverk för biologisk mångfald och i november genomförs FN:s klimatkonferens 2021 (COP 26) i skotska Glasgow. Dessa evenemang inriktar sig på två av vår planets stora utmaningar, och enligt FN är klimatförändringarna en av de främsta orsakerna till negativ påverkan på den biologisk mångfalden. Detta understryker vikten av att värdera påverkan på biologiska mångfald ur ett helhetsperspektiv.

Mål till 2030

Vattenfall skärpte nyligen sina klimatmål så att de nu överensstämmer med 1,5-gradersscenariot till 2030, och siktar också på att uppnå en nettopositiv påverkan på biologisk mångfald tills dess. Då det redan finns väletablerade system för mätning och uppföljning av växthusgasutsläpp är det desto svårare att bedöma och kvantifiera påverkan på biologisk mångfald. Detta då det inte finns någon standardiserad indikator (som koldioxid) att utgå ifrån. Så för att kunna kvantifiera hur den biologiska mångfalden påverkas av ekonomiska aktiviteter längs hela värdekedjan har Vattenfall inlett ett samarbete med franska CDC Biodiversité med stöd av konsultfirman Deloitte.

– Vi kommer att använda Global Biodiversity Score (GBS) för att bedöma hur Vattenfall påverkar den biologisk mångfalden. Det är ett verktyg som bygger på vetenskapliga grunder och omfattande tester under de senaste fem åren och som nu också överlämnats för extern granskning. Verktyget gör att företag och finansinstitut kan få en samlad bild av vilka direkta effekter deras verksamhet och leverantörskedja har på ekosystemet, och de kan sedan definiera vetenskapligt grundade mål för biologisk mångfald, säger Joshua Berger på CDC Biodiversité.

Första energiföretaget

Vattenfall är det första energiföretaget som genomför en sådan fullständig analys av sitt fotavtryck med hjälp av GBS-verktyget. Förra året blev Vattenfall också det första svenska storföretaget som gick med i Science Based Targets for Nature (SBTN), ett samarbete mellan ledande globala ideella organisationer som tillsammans strävar efter att företag ska kunna sätta vetenskapligt grundade mål för jordens alla system.

– Att skydda naturen och den biologiska mångfalden är nära kopplat till arbetet för att nå våra klimatmål och därmed lyckas med energiomställningen. Möjligheten att mäta hur hela värdekedjan påverkar biologisk mångfald blir mycket viktig. Utifrån detta kan vi utforma vetenskapligt baserade mål och prioritera våra insatser, säger Helle Herk-Hansen, Vattenfalls miljöchef. 

Resultaten från samarbetet med CDC Biodiversité är en viktig del i Vattenfalls arbete mot en nettopositiv påverkan till 2030. Med hjälp av denna analys kommer Vattenfall att genomföra första och andra steget i SBTN:s vägledning. Det vill säga analysera påverkan genom hela värdekedjan och identifiera prioriterade områden för att sätta mål.

Bakgrund:

I maj förra året lanserade CDC Biodiversité sitt verktyg Global Biodiversity Score (GBS). Det gör det möjligt för företag och finansinstitut att utvärdera hur de påverkar biologisk mångfald. GBS har utvecklats i samarbete med Businesses for Positive Biodiversity Club (B4B+ Club), en grupp bestående av ett tiotal finansinstitut och 25 företag som möjliggjort omfattande testning av verktyget. CDC Biodiversité är helägt av Caisse des Dépôts (ett franskt nationellt finansinstitut) som Vattenfall samarbetar med under den pågående upphandlingen av havsbaserad vindkraft utanför Normandiekusten i Frankrike. Läs mer (på franska).

Se även

Ledningsgator med biologisk månfald

Stort fokus på biologisk mångfald

Den 22 maj är den europeiska dagen för biologisk mångfald, en fråga som hänger tätt samman med klimatutmaningen. Josefin Blanck, strategisk miljörådgivare på Vattenfall ser hur frågan får al...

Läs hela artikeln
Äng

Vattenfall toppar återigen ranking för biologisk mångfald

Vattenfall placerar sig än en gång på första plats på Ecogains index för biologisk mångfald. I rankingen granskas storföretag över hela Europa för sitt arbete med att skydda och stärka natur...

Läs hela artikeln
Natur i stadsmiljö

Vattenfalls anseende allt starkare enligt årlig rapport

Kantar Publics senaste upplaga av den årliga ”Anseendeindex Företag”-rapporten har kommit. I en tid av stor omvärldsturbulens är Vattenfall ett av få stora svenska företag som faktiskt har f...

Läs hela artikeln