Väddnätfjäril

Vattenfall deltar i initiativ för att skydda och stärka naturen på vetenskaplig grund

Vattenfall ser ett behov av att vetenskapligt förankrade metoder tas fram för att skydda och stärka naturen. För att bidra till att det sker har Vattenfall som första större svenska företag gått med i initiativet Science Based Targets Network Corporate Engagement Program.

Sedan hösten 2019 är Vattenfalls klimatmål godkänt av Science Based Targets Initiative, vilket är ett kvitto på att vårt mål är i linje med den senaste klimatforskningen. Nu tar Vattenfall ytterligare ett steg för att säkerställa att våra åtgärder för klimatet också skyddar naturen och den biologiska mångfalden.  

World Economic Forum lyfter fram betydelsen av biologisk mångfald

Den globala samarbetsorganisationen World Economic Forum menar att utarmningen av den biologiska mångfalden utgör en global risk, och det påverkar även näringslivet. En av utmaningarna när det kommer till biologisk mångfald är att det saknas ett gemensamt tillvägagångssätt för att värdera och mäta påverkan på ett kvantitativ sätt. 

– Klimatförändringar påverkar naturen och vice versa. Både klimatet och naturen ligger högst upp på vår dagordning och vi vill vara en del av att skapa en rättvis och fossilfri framtid som också tar hänsyn till och stärker den biologiska mångfalden. Då vi redan har ett utsläppsminskningsmål för klimatet är det också självklart för oss att stödja utvecklingen av liknande vetenskapligt baserade mål för naturen, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef på Vattenfall.

Analys redan påbörjad

Som medlem i initiativet har Vattenfall förbundit sig att stödja arbetet med att testa de verktyg som utvecklas för företag. I år har Vattenfall därför påbörjat en analys av påverkan och beroende av naturen genom hela värdekedjan. Detta är ett första betydelsefullt steg för att bättre förstå hur ett Science Based Target for Nature skulle kunna se ut för just Vattenfall.    

– Våra ansträngningar på området för biologisk mångfald sker i linje med vår övergripande ambition för 2030 där vi strävar mot nettopositivitet. För att uppnå detta måste vi säkerställa att vi kan mäta vårt avtryck men också våra positiva bidrag på ett konsekvent och robust sätt. Vi behöver även fortsätta våra satsningar inom forskning och utveckling för att kunna identifiera innovativa och digitala lösningar för att följa upp våra insatser över tid, fortsätter Helle Herk-Hansen.

Science Based Targets Network (SBTN) eftersträvar att utveckla dessa metoder och riktlinjer tillsammans med ledande NGO:er, internationella organisationer och akademiska institutioner. SBTN är den del av  Global Common Alliance och bygger på en vidareutveckling av Science Based Targets initiative (SBTi). 

För närvarande är det 60 företag som har skrivit på för Corporate Engagement Program. Bland dessa märks företag som Kering, L´Oreal, Coca-Cola och Unilever.

Läs mer om Vattenfalls miljöansvar och biologisk mångfald

Läs mer om SBTN

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln
Bild från kampanjen Super-soothing-sounds: Vattenfall-ingenjör viskar lugnande i örat på en man i en säng

Vattenfall lyfter framsteg mot en fossilfri framtid genom unik Spotifylista

Det finns en brist på lättillgänglig och lösningsinriktad information om vad som görs för att uppnå en fossilfri framtid. Därför släpper Vattenfall den både rogivande och faktaspäckade spell...

Läs hela artikeln
Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln