Forsande vatten

Vattenfall vill rädda framtida laxfisket i Lule älv

Laxbeståndet i Lule älv har minskat sedan 2005 och de senaste tre åren har det blivit mycket sämre. Vattenfall befarar att det inte går att upprätthålla utsättningen av odlad lax på sikt och därmed möjligheten till att fiska. Vattenfall kommer från och med i sommar att behöva begränsa yrkesfisket i älven.

Vattenfall äger laxfiskerättigheterna i Lule älv från kommungränsen mellan Luleå och Boden, ned till älvens mynning och arrenderar ut dem sedan 1999. Fisket i Lule älv sker uteslutande på odlad fisk. Vattenfall har enligt vattendomen ansvaret för utsättningen och numera sker yrkesfiske efter lax i älven endast på arrende.

Mikael-Lidström-ansvarig-Vattenfalls-fiskodlingar_fotograf-Hanna-Sjöberg_1.jpg

– Vi kan konstatera att beståndet av Luleälvslax har minskat och att kvalitén har försämrats de senaste åren. Fisken som tas upp i Boden mår allt sämre. Vi befarar att vi inte kan upprätthålla odlingen och utsättningen på den nivå om krävs. Vi måste och vill ta vårt ansvar och agera i tid för att skydda laxen. Vi behöver tillfälligt begränsa fisket helt enkelt, säger Mikael Lidström, ansvarig för Vattenfalls fiskodlingar.

Uttaget av fisk behöver begränsas och redan i sommar kommer yrkesfisket i älven att begränsas till perioden 21 juni till 8 augusti.

– Fisket kommer endast att tillåtas under den perioden och vi kommer att göra inspektioner för att kontrollera efterlevnaden. Det är helt nödvändigt att vi agerar nu och gör vad vi kan för avelsfisket har försämrats betydligt de senaste åren. Vi behöver upprätthålla beståndet och långsiktigt säkra en genetiskt hållbar laxstam, säger Mikael Lidström.

Vattenfall tar upp lax vid Bodens vattenkraftstation och vid senaste tillfället kunde endast av 109 av de fångade honorna användas till avel vilket är för få. Det saknas dessutom tillräckligt många stora honor. Fångststatistik från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) visar ett ökat uttag av yrkesfisket de senaste åren.

Läs mer om Vattenfalls kraftstationer i Lule älv

Se även

Orthex-produkter

Fossilfri energi från Vattenfall möjliggör minskade utsläpp i Orthex produktion

Vattenfall kommer att leverera 100 procent fossilfri el från vattenkraft till Orthex fabriker i Sverige och Finland.

Läs hela artikeln
Elmotorcykel från Cake och Vattenfall,  första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln
Kollage; vindkraft, vattenkraft och kärnkraft

Livscykelanalysen som slagträ i debatten

Dags att bredda diskussionen: kärnkraft, vindkraft och vattenkraft har alla väldigt låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv jämfört med fossileldade alternativ för elproduktion.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']