Ågestaverkets kyltorn revs på tre dagar

Sedan sommaren 2020 pågår nedmontering av Ågestaverket söder om Stockholm. Verket ligger i ett bergrum och ett av få landmärken som skvallrade om verksamheten var kyltornet som tronade ovanpå berget.

Kyltornet var inte radioaktivt men eftersom Vattenfall återlämnar området till Stockholms stad när verket är nedmonterat och allt radioaktivt material omhändertaget, ska inget finnas kvar som skulle kunna orsaka skador i framtiden. Därför revs kyltornet före jul 2021.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Tre dagar tog det för rivmaskinen att tugga ner det 25 meter höga tornet i tjock armerad betong. Så var det också en riktig värsting till rivmaskin; en av de större på marknaden, helt ny och med en 30 meter lång arm med en stark griptång. Därefter tog det ytterligare ett par veckor tills bottenplattan var riven, betongen separerad från armeringen, 550 ton avfall bortforslat till deponi och marken återställd.

– Det är inte alldeles enkelt att riva äldre armerade betongpjäser men detta genomfördes utan några som helst personskador och vi höll tidplan. Vattenfall Services Nordic som gör många arbeten i Ågesta hade ett helhetsåtagande angående kyltornet och allt funkade väldigt bra, säger projektledaren Lennart Persson.

Gamla anläggningar som Ågesta bjuder dock ofta på överraskningar och i detta arbete bestod den av en elkabel som mystiskt hade lagts i en vattenslang och dragits i vinkel under bottenplattan där den av misstag grävdes av. Kabeln strömförsörjer en mast som Vattenfall inte använder men så länge den är på plats måste den lysa för flygtrafikens skull.  

– Det var en udda händelse som vi inte har några särskilda instruktioner för men platschefen agerade rådigt och såg till att den släckta masten anmäldes till Luftfartsverket. Det var tur, för senare visade det sig att vi hade fått en bot på cirka 100 000 kronor om vi inte hade anmält, säger Lennart Persson.

Fakta

Nedmonteringen av Ågestaverket startade sommaren 2020 och beräknas vara klar första halvan av 2025.

Läs mer på www.vattenfall.se/agestaverket

Se även

Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln
Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk, foto: Malin Arnesson

Vattenfall går vidare med planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Under våren bjuder Vattenfall in till lokalt samråd som är en viktig del av processen för ansökan om miljötillstånd...

Läs hela artikeln