Det smäller på Ringhals i juni

Ringhals yttre ställverk moderniseras för att öka leveranssäkerheten till stamnätet. Om du bor eller vistas i närheten av Ringhals omkring den 5 – 9 juni kan det vara bra att vara förberedd på pang och dunder: ljudet av små, kontrollerade sprängningar kan komma att höras från Ringhals östra område.

De stora elledningar som förbinder Ringhals 3 och 4 med ställverket kommer att få en ny sträckning över kärnkraftverkets industriområde. Ledningarna skarvas ihop med hjälp av en särskild teknik som gör att femtontalet knallar kommer att höras i närområdet.

– Vi vill förbereda våra medarbetare och närboende som kan tänkas märka av ljudet eller vibrationerna, så att det inte kommer som en överraskning, säger projektledare Mattias Gullström, som projektleder de arbeten som pågår för att modernisera det yttre ställverket.

0868StefanHedlundMattiasGullström1920x1080.jpg

Projektledarna Stefan Hedlund, Craftor och Mattias Gullström, Ringhals. I bakgrunden mellan dem skymtas en julgranstolpe och en blå skylift. Delar av arbetet är redan igång.

Erfaret gäng utför jobbet

Ledningarna – eller linorna som man säger på fackspråk – kommer att dras om och dessutom hängas upp i nya stolpar: så kallade ”julgransstolpar” vilket anspelar på deras form. Så här går det till:

Alla linor plockas ned och kommer att hänga på en lägre höjd över Ringhals område. Linorna kommer att hänga på lägre höjd under tiden som de gamla stolparna rivs, och nya julgransstolpar byggs upp. Därefter dras linor mellan julgransstolparna som slutligen hängs upp. Linorna som är av aluminium förlängs och fogas ihop genom 15 stycken kontrollerade explosioner vars tryck och värme smälter ihop skarvarna.

Sprängningarna var planerade till 7-8 juni, men tiden har tidigarelagts och arbetet utförs nu 5-9 juni.

Arbetet kommer kunna höras i Ringhals omnejd, men det finns alltså ingen anledning till oro. Det är ett planerat arbete som hör ihop med moderniseringen av det yttre ställverket. Arbetet i sin helhet genomförs 29 maj till 12 juni av ett arbetslag med lång erfarenhet av metoden under ledning av Stefan Hedlund.

Se även

Forsmark

Vattenfall redo för effekthöjning av kärnkraftsreaktorn Forsmark 1

Att öka produktionen från en befintlig kärnkraftsreaktor är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att öka den planerbara elproduktionen.

Läs hela artikeln
Forsmark

Vattenfall säkerställer långsiktiga leveranser av kärnbränsle

Vattenfall har tecknat avtal med företagen Westinghouse och Framatome för långsiktiga leveranser av kärnbränsle till kärnreaktorerna i Forsmark och Ringhals.

Läs hela artikeln
GE Hitachi BWRX-300 - Fermi Energia  referensreaktor för teknologi. Källa: Fermi.ee
Källa: Fermi.ee

Så kan SMR bli framtiden för kärnkraften

Små modulära reaktorer, så kallade SMR:er, blir allt tydligare ett alternativ inom kärnkraften. Vilka är fördelarna? Hur ser utvecklingen ut? Hur kan de användas?

Läs hela artikeln