Ett tungt lyft i Ågesta: en generator, en utbrytarkung och ett par skridskor

En solig oktobermorgon kör en lastbil med ett 18 meter långt släp in på Ågesta, tråcklar sig som en utbrytarkung runt på det trånga utrymmet och backar med hjälp av en joystick in det extrabreda släpet i turbinbyggnaden. Några timmar senare kör bilen ut igen, på släpet finns då en 80 (!) år gammal och 48 ton tung generator på väg till återvinning. Se nedan vad som hände däremellan!

När de omfattande förberedelserna var klara kände sig projektledaren Rickard Aspius nöjd och trygg med att allt var planerat i detalj. Då hade till exempel generatorn frigjorts från fasthållande strukturer och en del avtagbara delar, mätningar hade gjorts för att säkerställa att den inte var radioaktiv, och de olika momenten var planerade och förankrade i teamet.

– Det är väldigt kul att hantera stora föremål så dagen före lyftet var vi förväntansfulla. Men vid 15-tiden konstaterade lastbilsföretaget att de inte skulle kunna backa tillräckligt långt in för att generatorn skulle kunna lyftas på rätt plats på släpet. 48 ton måste placeras exakt rätt för att få jämvikt och det går inte att knuffa den rätt med handkraft, säger Rickard Aspius.

Projektledare Rickard Aspius och Arbetsledare Thomas Norman

– Jag satte mig och ringde runt till i princip varenda kranfirma i Mellansverige, men eftersom de kranbilar vi behöver är så tunga att de måste ha specialtillstånd fick jag nej från alla. Men kollegan hade en kontakt som hade en kontakt som hade en tunghanteringsfirma. De behöver ingen kran utan har verktyg som balkar och ”skridskor” som gör att man kan vinscha och dra ett tungt föremål rätt, säger arbetsledare Thomas Norman.

PJB-större-okt-2022-Foto-Ryno-Quantz.jpg

PJBprotokoll-okt-2022-Foto-Ryno-Quantz.jpg

Alla goda arbeten börjar med en Pre Job Briefing, PJB, då alla arbetsmoment och -fördelning gås igenom. I det här fallet angav arbetsmiljöansvariga Erik Back det tydliga målet ”ingen ska skadas” och förtydligade med att ingenting, till exempel tidspress, skulle tillåtas påverka säkerheten.

Bilen-backar-in-i-turbinbyggnaden-okt-2022-Foto-Ryno-Quantz.jpg

Bilen backar in i den trånga porten med hjälp av en joystick som fjärrstyr släpet.

Generatorn-i-ursprungsposition-okt-2022-Foto-Ryno-Quantz-x.jpg

Generatorn i ursprungsposition, lyftstropparna har monterats fast. Tidigare har generatorn frigjorts från fasthållande strukturer.

48-ton-i-luften-okt-2022-Foto-Ryno-Quantz-x.jpg

48 ton i luften. Inför arbetet hade traversen besiktigats för att säkerställa att den kunde lyfta de 50 ton den en gång byggdes för.

Generatorn-lyfts-på-flaket-okt-2022-Foto-Ryno-Quantzx.jpg

Efter en trygg luftfärd läggs generatorn på flaket.

Generatorn-läggs-på-balkarna-okt-2022-Foto-Ryno-Quantz.jpg

På flaket läggs balkar…

Skridskon-finjusteras-okt-2022-Foto-Ryno-Quantz.jpg

…med så kallade skridskor i, vilka gör att man kan…

Generatorn-vinschas-fram-okt-2022-Foto-Ryno-Quantz.jpg

… dra och vinscha fram generatorn till exakt rätt position. 48 ton placeras inte på måfå på ett släp utan det är exakt uträknat var lasten ska befinna sig.

Generatorn-kedjas-fast-på-flaket-högupplöst-okt-2022-Foto-Ryno-Quantz.jpg

Lasten säkras på flera sätt, här med kedjor.

Bilen-lämnar-byggnaden-högupplöst-okt-2022-Foto-Ryno-Quantz.jpg

På rätt position, säkrad och redo att lämna Ågesta. Projektledaren visar vägen.

Bilen-på-väg-från-Ågesta-okt-2022-Foto-Ryno-Quantz.jpg

Generatorn lämnar Ågesta för att smältas ner och bli nya stålprodukter.

Det enda som återstår av generatorn är gåtan om dess ursprung. Märkningar visar att den tillverkades i början av 1940-talet, 20 år innan Ågesta togs i drift. Teamet på Ågesta hade en aning om att den kunde komma från Värtaverket men trots efterforskningar kunde detta inte bekräftas. Privatdetektiver efterlyses och fint pris utlovas till den som kan ge svaret på gåtan.


Skribent: Malin Brikell
Fotograf: Ryno Quantz

 

Se även

Vattenfallmedarbetare som står framför solpaneler

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning 2023: Fortsatt arbete för fossilfrihet

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har ett särskilt fokus på havsbaserad vindkraft och ny kärnkraft – nödvändiga faktorer för energiomställningen och Vattenfalls fortsatta ...

Läs hela artikeln
Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln

Vattenfall får internationell hållbarhetsutmärkelse – igen

Vattenfall har återigen mottagit utmärkelsen Supplier Engagement Leader från den globala organisationen CDP för sitt arbete att minska klimatutsläppen i leverantörsledet.

Läs hela artikeln