Förtroendet för Forsmark ökar

85 procent av invånarna i regionen har stort förtroende för Forsmarks kärnkraftverk, visar Demoskops nya opinionsundersökning. Rekordmånga vill dessutom utveckla kärnkraften.

Vartannat år genomför Demoskop en opinionsmätning i närområdet runt Forsmark och i Uppsala-Gävleregionen. Sammanlagt är det 85 procent som svarat att de har ganska eller mycket stort förtroende för Forsmark. Betydligt fler än tidigare har mycket stort förtroende: 41 procent.

– Vi har den högsta förtroendesiffran på över 15 år. Givetvis är vi stolta och glada för det,  säger Charlotta Eldelind som är kommunikationschef på Forsmarks Kraftgrupp.

charlotta_webb.jpg

Charlotta Eldelind, kommunikationschef på Forsmarks Kraftgrupp.

Stärkt förtroende i närområdet

Framförallt flyttar Forsmark fram sina positioner i närområdet. I Östhammar, Tierp och Älvkarleby har en rekordstor andel mycket stort förtroende: 59 procent jämfört med 38 procent 2019.  Så hög andel har det aldrig varit tidigare.

Mer upplysning önskas generellt om Forsmarks hantering av miljöfrågor.

– Informationsbehovet är stort och vi lyfter på olika sätt vårt miljöarbete och berättar om kärnkraftens extremt låga koldioxidutsläpp. Vi ser också att något fler än tidigare har tagit till sig av vår information, och att det finns ett ökande förtroende för informationen från Forsmark, säger Charlotta Eldelind.

Ytterligare information önskas om utsläpp i luft och vatten, radioaktivitet och återvinning. 

– Det här är frågor som är viktiga för oss. Våra utsläpp till luft och vatten håller sig långt under de gränsvärden som myndigheterna satt upp, det handlar om hundradelsnivå av vad som är tillåtet för kärnkraftverket. Våra provtagningar visar också att det inte finns några spår alls från Forsmarks verksamhet i grönsaker och bär, samma sak gäller fisk som fångas här. Vi jobbar även mycket med både återvinning och källsortering, säger Charlotta Eldelind.

Opinionen är enligt Demoskops mätning rekordpositiv till kärnkraft. Summeringen av andelen som vill ha kvar dagens kärnkraft så länge den är säker och lönsam, och de som vill att nya reaktorer ska byggas är 85 procent; en ökning från 79 procent hösten 2019. Andelen som är för utveckling av nya reaktorer har ökat från 41 till 51 procent. Det är det klart största stödet för kärnkraften sedan mätningarna inleddes, säger Anders Lindholm är projektledare vid Demoskop.

– Det är troligt att attityderna i stor utsträckning är påverkade dels av den aktuella klimatdebatten, dels av frågan om energibrist och skenande elkostnader, säger Anders Lindholm.

Vid journalistfrågor eller önskemål om intervjuer, kontakta Forsmarks pressjour på 0173-821 00.

Fakta om undersökningen

Demoskop har på uppdrag av Forsmark genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende. Undersökningen berör också den allmänna inställningen till användningen av kärnkraft, oro för olycksrisker och miljöpåverkan. Motsvarande mätning har genomförts årligen sedan 1983 och av Demoskop från 1990.

Mätningens resultat baserar sig på 601 telefonintervjuer med ett representativt urval av befolkningen i åldern 18 år och äldre i en inre cirkel med Östhammar, Tierp och Älvkarleby samt i Uppland- och Gävleområdet. Intervjuerna genomfördes den 1-18 november 2021.

Se även

Olovlig drönarflygning över Forsmarks flygförbudszon

En misstänkt drönare observerades inom Forsmarks flygförbudszon på fredagskvällen. För reaktorsäkerheten och elproduktionen har händelsen inte haft n...

Läs hela artikeln

Forsmark förstärker miljöarbetet med nytt löfte

Forsmark har tecknat ett nytt hållbarhetslöfte med länsstyrelsen för att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Löftet handlar bland annat om effektiva...

Läs hela artikeln

IAEA-granskning till stöd för långtidsdrift

Ett internationellt expertteam från International Atomic Energy Agency (IAEA) avslutade nyligen ett granskningsbesök som rör långsiktig säkerhet och produktionsf&o...

Läs hela artikeln