Högsta förtroendet för Ringhals någonsin

Förtroendet för kärnkraftverket Ringhals är stort i västra Sverige och Ringhals. Det visar den senaste opinionsundersökningen från Demoskop där hela 92% säger att de har ganska eller mycket stort förtroende för Ringhals. Dessutom vill en klar majoritet utveckla och bygga ny kärnkraft. Det är det högsta resultatet sedan mätningarna startade för 25 år sedan.

Resultatet överensstämmer med andra opinionsmätningar senaste åren. Undersökningen visar än en gång att ju närmre Ringhals man bor, desto större förtroendet för verksamheten och informationen har man.

Sedan senaste mätningen, 2019, har Ringhals kärnkraftverk stärkt sin position inom en rad områden; fler vill utveckla kärnkraften, förtroendet ökar för verksamheten och dess information till allmänheten. Förtroendet för kompetensen, säkerheten, beredskapen och hanteringen av avfallet har också ökat till rekordnivåer, visar mätningen som gjordes i november.

- Det är den högsta förtroendesiffran på 25 år, något vi givetvis är väldigt stolta och glada för, säger Charlotta Eldelind som är kommunikationschef på Ringhals.

Viktiga frågor om utsläpp

Undersökningen visar att de tillfrågade önskar mer information om Ringhals utsläpp i luft och vatten, radioaktivitet och återvinning. 

- Det här är frågor som är viktiga för oss. Våra utsläpp till luft och vatten håller sig långt under de gränsvärden som myndigheterna satt upp. Det handlar om hundradelsnivå av vad som är tillåtet för kärnkraftverket. Våra provtagningar visar också att det inte finns några spår alls från Ringhals verksamhet i grönsaker och bär, samma sak gäller fisk som fångas här. Vi jobbar även mycket med både återvinning och källsortering, säger Charlotta Eldelind.

Kärnkraften spås bli en het fråga i den stundande valrörelsen, uppfattningarna i den färska opinionsundersökningen tros spegla den pågående samhällsdebatten:

- Det är troligt att attityderna i stor utsträckning är påverkade dels av den aktuella klimatdebatten, dels av frågan om energibrist och skenande elkostnader, säger Anders Lindholm på Demoskop som gjort undersökningen på uppdrag av Ringhals.

Fakta om undersökningen

Demoskop genomför på uppdrag av Ringhals AB en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för kärnkraftverket. Undersökningen berör också den allmänna inställningen till användningen av kärnkraft, oro för olycksrisker och miljöpåverkan. Motsvarande mätning har genomförts årligen sedan 1996, sedan 2019 görs den vartannat år.

Årets resultat baserar sig på 799 telefonintervjuer med ett representativt urval av befolkningen i åldern 18 år och äldre i kommunerna närmast Ringhals: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Mark. I en yttre cirkel görs 500 intervjuer i kommunerna Borås, Göteborg, Härryda, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö. Intervjuerna genomfördes den 1–18 november 2021

Se även

Ringhals kärnkraftverk

Ringhals 3 i full drift

Ringhals 3 är åter i full drift efter det automatiska snabbstopp som inträffade den 6 januari.

Läs hela artikeln

Nytt utegym på Ringhals

I över två år har det planerats och funderats, och nu är äntligen vårt nya, fina utegym färdigt!

Läs hela artikeln

Biskopshagen återfår sin forna glans

För tre år sedan startade länsstyrelsen ett arbete för att återställa naturreservatet så som det såg ut när det bildades 1971. Då avsat...

Läs hela artikeln