Ringhals kärnkraftverk

Tiden för reparation av Ringhals 4 förlängs

Ringhals ledning meddelade på tisdagsmorgonen att den tid för reparationsarbeten som krävs för att återställa den skadade tryckhållaren förlängs med två månader: 

– Arbetet med att kartlägga skadan och vilka åtgärder den kräver satte igång redan samma dag den konstaterades.  Planen som lagts visar nu att vi behöver förlänga avställningen till 31 januari, säger Björn Linde, vd för Ringhals.

Ringhals ledning meddelade på tisdagsmorgonen att den tid för reparationsarbeten som krävs för att återställa den skadade tryckhållaren förlängs med två månader: 

– Arbetet med att kartlägga skadan och vilka åtgärder den kräver satte igång redan samma dag den konstaterades.  Planen som lagts visar nu att vi behöver förlänga avställningen till 31 januari, säger Björn Linde, vd för Ringhals.

Över etthundra personer från Ringhals samarbetar sedan två veckor tätt med viktiga leverantörer. Efter den initiala fasens kartläggning och analyser fortsätter uppdraget med att utarbeta arbetsmetoder, ta fram specialverktyg och reservdelar för att återställa tryckhållaren.

Fullskalig modell byggs

Bland annat byggs en modell i full storlek av den 12 meter höga tryckhållaren upp i Ringhals testcenter. Detta för att kunna kvalificera de specialverktyg som krävs för att göra rent och reparera komponenten, och för att personal ska kunna träna på nya arbetsmoment.

– Tryckhållaren är radioaktiv, alla arbeten förbereds noggrant och att öva i testmiljö hjälper oss att arbeta säkert och effektivt när vi är klara för att utföra de faktiska reparationsarbetena, säger Björn Linde. Vi har ett stort jobb framför oss,  men motivationen är stark eftersom kärnkraften är efterfrågad i södra Sverige. Alla tillgängliga resurser läggs på att få Ringhals 4 i drift, säger Björn Linde.

Elproduktionen från Ringhals 3 är stabil och vid full effekt.

En utredning har gjorts för att förstå grundorsaken till att tryckhållaren skadades vid ett obligatoriskt uppstartsprov efter årets avställning för underhåll och bränslebyte. Utredningen är viktig för att säkerställa att händelsen inte upprepas. Instruktioner, roller och arbetssätt har förtydligats för att den felaktiga driftläggningen inte ska kunna ske igen, och erfarenheter som dragits delas med andra kärnkraftverk i världen. 

Se även

Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln
Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln
Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln