Ringhals kärnkraftverk

Tiden för reparation av Ringhals 4 förlängs

Ringhals ledning meddelade på tisdagsmorgonen att den tid för reparationsarbeten som krävs för att återställa den skadade tryckhållaren förlängs med två månader: 

– Arbetet med att kartlägga skadan och vilka åtgärder den kräver satte igång redan samma dag den konstaterades.  Planen som lagts visar nu att vi behöver förlänga avställningen till 31 januari, säger Björn Linde, vd för Ringhals.

Ringhals ledning meddelade på tisdagsmorgonen att den tid för reparationsarbeten som krävs för att återställa den skadade tryckhållaren förlängs med två månader: 

– Arbetet med att kartlägga skadan och vilka åtgärder den kräver satte igång redan samma dag den konstaterades.  Planen som lagts visar nu att vi behöver förlänga avställningen till 31 januari, säger Björn Linde, vd för Ringhals.

Över etthundra personer från Ringhals samarbetar sedan två veckor tätt med viktiga leverantörer. Efter den initiala fasens kartläggning och analyser fortsätter uppdraget med att utarbeta arbetsmetoder, ta fram specialverktyg och reservdelar för att återställa tryckhållaren.

Fullskalig modell byggs

Bland annat byggs en modell i full storlek av den 12 meter höga tryckhållaren upp i Ringhals testcenter. Detta för att kunna kvalificera de specialverktyg som krävs för att göra rent och reparera komponenten, och för att personal ska kunna träna på nya arbetsmoment.

– Tryckhållaren är radioaktiv, alla arbeten förbereds noggrant och att öva i testmiljö hjälper oss att arbeta säkert och effektivt när vi är klara för att utföra de faktiska reparationsarbetena, säger Björn Linde. Vi har ett stort jobb framför oss,  men motivationen är stark eftersom kärnkraften är efterfrågad i södra Sverige. Alla tillgängliga resurser läggs på att få Ringhals 4 i drift, säger Björn Linde.

Elproduktionen från Ringhals 3 är stabil och vid full effekt.

En utredning har gjorts för att förstå grundorsaken till att tryckhållaren skadades vid ett obligatoriskt uppstartsprov efter årets avställning för underhåll och bränslebyte. Utredningen är viktig för att säkerställa att händelsen inte upprepas. Instruktioner, roller och arbetssätt har förtydligats för att den felaktiga driftläggningen inte ska kunna ske igen, och erfarenheter som dragits delas med andra kärnkraftverk i världen. 

Se även

Ringhals kärnkraftverk

Försenad återstart av Ringhals 4

Kärnkraftverket Ringhals 4, som sedan mitten av augusti är avställt för årligt underhåll och bränslebyte, kommer inte att kunna återstarta elproduktionen förrän 30 november.

Läs hela artikeln
Vy över Ringhals

Vattenfall startar förstudie om att bygga små modulära reaktorer vid Ringhals

Elförbrukningen i Sverige väntas öka snabbt under de närmaste decennierna och Vattenfall arbetar därför aktivt med hur olika fossilfria energislag kan möta det ökade elbehovet.

Läs hela artikeln
Forsmark

Vattenfall redo för effekthöjning av kärnkraftsreaktorn Forsmark 1

Att öka produktionen från en befintlig kärnkraftsreaktor är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att öka den planerbara elproduktionen.

Läs hela artikeln