Kontroll och styrning med nygammal teknik

Vad händer under den årliga avställningen på Forsmark 2? Bland annat har ett tiotal montörer och provare tillsammans med arbetsledare jobbat i kontrollrummet med utbyte av elektroniska komponenter.

Ett kärnkraftverk producerar stora mängder el dygnet runt, och kontrollrumspersonalen ansvarar för säkerheten som rör driften. Det är från kontrollrummet hela anläggningen styrs. Året om och dygnets alla timmar är kontrollrummet bemannat. Personalen som jobbar i kontrollrummet har till uppgift att övervaka reaktorn, turbinerna och alla tillhörande system.

CombiX kallas programmet som innebär utbyte av elektronisk utrustning kopplad till systemen för kontroll och styrning. Utrustningen i kontrollrummen på Forsmark har använts sedan anläggningarna byggdes, och behöver nu bytas ut.

– Våra anläggningar fungerar som de ska i dag, men det är åldrande utrustning. Bytet är ett förebyggande arbete för att vi ska kunna vidmakthålla säker och stabil drift, säger Victor Eriksson, som är införandesamordnare i CombiX.

IMG_6692.JPG

Arbete pågår med att byta ut kablar i ett av skåpen.

Lång planering och goda förberedelser

Planeringen och förarbetet har pågått under drygt tio år. Det har varit ett omfattande arbete med undersökningar kring vilken utrustning som berörs, beställning av utrustning, tillvägagångssätt för utbyte och mycket mer.

– Vi har tittat på flera olika lösningar för våra anläggningar. Resultatet blev trots allt att bibehålla den befintliga tekniken. Det är den bästa lösningen med tanke på kostnadseffektivitet samt att den nuvarande tekniken är både robust och trygg, säger Magnus Jansson som är montagesamordnare för programmet.

Arbetet är planerat att pågå till år 2035 under de årliga avställningarnas ordinarie tidplaner. Under årets avställning på Forsmark 2 genomförs byte helt i fyra skåp, och i 22 skåp genomförs produktbyte. Totalt ska åtgärder i cirka 1 600 skåp göras fram till 2035.

– I varje skåp finns det upp till tusen signaler som var och en har en viktig funktion. Att plocka bort den befintliga utrustningen för att sedan montera det nya är bara en del av arbetet. Efter montering måste varje signal provas. Det görs genom att mäta förbindelsen och kontrollera funktionen som komponenterna styr, säger Magnus Jansson.

IMG_6706.JPG

Ett av alla reläer som byts ut. Reläerna tar emot insignaler för styrning från kontrollrummet.

Många inblandade

Många personer har varit involverade i arbetet. Enbart inom Forsmarks organisation har ett tjugotal olika grupper deltagit, allt från förvaltning till dokumentation och montörer.

– Det har varit ett enormt bra samarbete med alla inblandade. Tack vare gott engagemang och bra samarbete med driftpersonalen som jobbar i kontrollrummet har vi fått bra förutsättningar för att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt, säger Magnus Jansson.  

Den årliga avställningen för underhåll, service och bränslebyte på Forsmark 2 pågår fram till slutet av juli. På Forsmark 1 genomförs underhåll med start i september medan Forsmark 3 haft motsvarande avställning redan i maj.

Se även

Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmark och Ringhals siktar på 80 års drifttid av befintliga kärnkraftreaktorer

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterliga...

Läs hela artikeln
Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln