Utsikt mot Forsmark en vinterdag

Nytt produktionsrekord på Forsmark

Forsmarks kärnkraftverk satte nytt produktionsrekord 2021. Aldrig tidigare har Forsmarks tre reaktorer tillsammans producerat så mycket el. Om alla 5 miljoner personbilar i Sverige drevs på el från Forsmark, skulle varje bil kunna köra över 2 500 mil på ett år.

Det tidigare rekordet på 25,3 TWh från 2014 tangerades 2019. Nu är båda åren passerade av årsproduktionen av el 2021, som uppgick till 25 465 gigawattimmar eller 25,5 TWh.

– Vi har mycket kompetenta medarbetare som har stor roll i det goda årsresultatet. Det här är något vi är väldigt stolta för, främst för att elen verkligen behövs i samhället och för att den fossilfria el vi producerar bidrar till att hålla Sveriges koldioxidutsläpp på en mycket låg nivå, säger Forsmarks vd Björn Linde.

vattenfall_ringhals_forsmark_CEO_bjorn_linde.jpg

Björn Linde, vd på Forsmark och Ringhals.

Bidragande orsaker till Forsmarks produktionsrekord är att anläggningarna är väl underhållna och upprustade. Varje sommar ställs anläggningarna av ett antal veckor för service, kontroller och bränslebyte.

– Vi är rustade för långtidsdrift, vilket betyder att våra ägare planerar att driva Forsmark långt in på 2040-talet. Om förutsättningarna är de rätta kan det också bli aktuellt att förlänga den planerade drifttiden, säger Björn Linde.

Sverige använder knappt 140 TWh el årligen, vilket betyder att Forsmark med en produktion på drygt 25 TWh står för mer än en sjättedel av Sveriges elbehov. Enligt Transportstyrelsen finns cirka 5 miljoner registrerade personbilar i trafik i Sverige. Om alla personbilar vore elbilar, skulle elen från Forsmark räcka till att varje fordon kunde köra över 2500 mil på ett år. Forsmark kan som jämförelse även försörja 1,3 miljoner eluppvärmda villor, eller stå för den el som behövs till mer än hälften av Sveriges industrier.

– Med kärnkraft kan man producera oerhört mycket el, med en mycket liten påverkan på både miljö och klimat. Sverige har också ett godkänt system för omhändertagandet av det använda kärnbränslet, vilket gör att framtiden för svensk kärnkraft ser ljus ut, säger Björn Linde.

Se även

Regeringen godkänner SKB:s slutförvarssystem

Regeringen har beslutat att ge SKB tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggn...

Läs hela artikeln

Förtroendet för Forsmark ökar

85 procent av invånarna i regionen har stort förtroende för Forsmarks kärnkraftverk, visar Demoskops nya opinionsundersökning. Rekordmånga vill dessutom utvec...

Läs hela artikeln

Olovlig drönarflygning över Forsmarks flygförbudszon

En misstänkt drönare observerades inom Forsmarks flygförbudszon på fredagskvällen. För reaktorsäkerheten och elproduktionen har händelsen inte haft n...

Läs hela artikeln