Regeringen godkänner SKB:s slutförvarssystem

Regeringen har beslutat att ge SKB tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

– Jag är verkligen glad för det här beslutet. Det är viktigt inte bara för SKB utan för hela kärnkraftsbranschen som vill ta ansvar för helheten. För oss på Forsmarkshalvön har det förstås en speciell betydelse för framtiden, eftersom det är här kärnbränsleförvaret ska byggas, säger Forsmarks vd Björn Linde.

skb-slutförvaret_webb.jpg

Fotomontage av kärnbränsleförvaret i Forsmark, ovan och under jord. Tunnelsystemets längd uppgår till drygt 60 kilometer. Under jord är förvaret drygt tre kvadratkilometer stort. Foto: Lasse Modin/SKB

– Det är ett historiskt beslut som ger SKB möjlighet att slutförvara det kärnavfall som vår generation har skapat. Det är ett mycket välkommet besked. Nu ser vi fram emot att genomföra Sveriges största miljöskyddsprojekt, säger SKB:s vd Johan Dasht i en kommentar.

SKB:s ansökan omfattar två anläggningar; en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och ett kärnbränsleförvar i Forsmark. 12 000 ton kärnavfall ska deponeras i 6 000 kopparkapslar på cirka 500 meters djup i urberget. SKB:s slutförvarsprojekt innebär investeringar på i storleksordningen 19 miljarder kronor och kommer att skapa cirka 1 500 arbetstillfällen. Projekten finansieras av redan fonderade medel ur Kärnavfallsfonden.

Nästa steg i tillståndsprocessen är nu att Mark- och miljödomstolen ska fastställa villkor för anläggningarna. Strålsäkerhetsmyndigheten ska också besluta om tillståndsvillkor enligt kärntekniklagen. Först när alla tillstånd är på plats kan byggprojekten inledas, därefter tar det cirka tio år att bygga kärnbränsleförvaret.

Se även

Förtroendet för Forsmark ökar

85 procent av invånarna i regionen har stort förtroende för Forsmarks kärnkraftverk, visar Demoskops nya opinionsundersökning. Rekordmånga vill dessutom utvec...

Läs hela artikeln

Olovlig drönarflygning över Forsmarks flygförbudszon

En misstänkt drönare observerades inom Forsmarks flygförbudszon på fredagskvällen. För reaktorsäkerheten och elproduktionen har händelsen inte haft n...

Läs hela artikeln

Forsmark förstärker miljöarbetet med nytt löfte

Forsmark har tecknat ett nytt hållbarhetslöfte med länsstyrelsen för att bidra till de globala hållbarhetsmålen. Löftet handlar bland annat om effektiva...

Läs hela artikeln