Ringhals 1 och 2 är nu bränslefria

Det sista bränslet från Ringhals 1 och 2 har nu transporterats bort från Ringhals och avvecklingsarbetet går in i nästa fas.

Det senaste halvåret har ett intensivt arbete med att hantera bränsletransporter till CLAB (centralt mellanlager för använt kärnbränsle) pågått på Ringhals. I dagarna lämnade M/S Sigrid Videbergshamn med det sista bränslet från de båda anläggningarna.

Staffan_Jarskar_www.jpg

Staffan Jarskär, projektledare för arbetet med bränsletransporterna.

– Lagom till Valborg skickade vi det sista bränslet från Ringhals 1 och 2. Anläggningarna är nu bränslefria och vi har nått en viktig milstolpe för det fortsatta avvecklingsarbetet, säger Staffan Jarskär, projektledare för arbetet med bränsletransporterna.

Vägen till bränslefrihet – en resa kantad av utmaningar 

Det gedigna planeringensarbetet för transporter av bränsle efter avvecklingen av Ringhals 1 och 2 har pågått under flera år och inneburit stora utmaningar och hög belastning för både Ringhals och SKB. Förseningar till följd av en bränsleincident under revisionen på Ringhals 3 2021 och en driftstörning hos CLAB, bidrog till sist att transportplanen för samtliga kärnkraftverk i Sverige behövde omarbetas under hösten 2021. 

_H4A6551.JPG

Flaskan på väg ner i bassängen på Ringhals 1 för att fyllas med sista bränslet.

– Det har varit många olika händelser som påverkat vår planering och som lett till en hel del extrajobb för både Ringhals och SKB, säger Staffan. Tack vare fantastiska insatser från alla involverade har vi hittat lösningar och kunna ta oss i mål med flaggan i topp. 

1H4A7128.JPG

Förflyttning av sista bränslet på Ringhals 2.

Nästa steg i avvecklingsresan

När kärnbränslet är borta från anläggningarna går avvecklingsarbetet in i nästa fas, den så kallade servicedriftsfasen. Det innebär ytterligare förberedelser inför NoR, (nedmontering och rivning av Ringhals 1 och 2). Planering och upphandling av avvecklingsarbeten pågår för fullt och organisationen gör sig redo för det fysiska arbetet som förväntas starta tidigast efter sommaren 2023.

– Nu förbereder vi oss tillsammans med Bund inför NoR, det är ett viktigt och spännande arbete som väntar och som kommer att pågå på Ringhals i närmare ett decennium, säger Lars Björnkvist, chef på Ringhals avvecklingsavdelning.

Lars Björnkvist_www.jpg

Lars Björnkvist, chef på Ringhals avvecklingsavdelning.

Foto: Elisabeth Rehn, Malin Söderlind

Se även

Beredskapszonen runt Ringhals utökas

Att säkerheten alltid kommer först är kärnkraftens gyllene regel. Våra kärnkraftverk har flerdubbla system som ska skydda mot såväl tekniska som m&a...

Läs hela artikeln

"Som ett stort lego"

Att plocka isär en högtrycksturbin är inget man gör i en handvändning och möjligheterna att träna skarpt är få. Därför passade Ringhal...

Läs hela artikeln
Ringhals 1, 1976-2020. Foto: Annika Örnborg

Elproduktionen vid Ringhals 1 avslutad

Efter 44 år och 364 dagar i drift stängdes kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 av för gott klockan 23:52 på nyårsaftons kväll. – Det är med ett st&...

Läs hela artikeln