"Som ett stort lego"

Att plocka isär en högtrycksturbin är inget man gör i en handvändning och möjligheterna att träna skarpt är få. Därför passade Ringhals 2 perfekt som undervisningslokal när General Electric Power Sweden AB, GE behövde utbilda sina montörer inför kommande översyner.

Högtrycksturbinen är den del som ångan når först i turbinanläggningen. Ungefär 40 procent av energin som roterar generatorn kommer från den. Resterande 60 procent kommer från de tre lågtrycksturbinerna.

Vart tolfte år gör man underhåll och plockar isär högtrycksturbinen. Då mäter man och inspekterar alla delar innan de monteras ihop igen.

 – Alla delar måste passa ihop, det är lite som när man bygger lego. Vi följer en ITP, Inspection and Test Plan, som talar om i vilken ordning alla moment ska ske. När vi plockat isär delarna mäter vi spel, man kan säga att det är mellanrummet mellan olika delar i turbinen, och det är små toleranser, mellan 3-4 tiondels mm radiellt och 3-5 mm axiellt, berättar Hans-Erik Lidholt, kvalificerad underhållsingenjör, Ringhals.

Lyft av ytterhus

Ytterhuset består av två delar. Här är det övre halvan, som väger närmare 30 ton, som lyfts upp.

Hans-Erik berättar vidare:

–  I turbinen finns både roterande och statiska delar, och de får inte ta i varandra för då kan konsekvenserna bli stora. I händelse av att spelen blir för små och vi får ett så kallat itag, förlorar vi i bästa fall effekt, i sämsta fall skrotar vi stora delar av turbinen, så det gäller att vara noggrann.

Vid inspektionen av delarna letar man även efter skador. Då använder man sig av erfarenheter från andra verk. Tillsammans med Forsmark, Oskarshamn och TVO i Finland samarbetar Ringhals sedan 70-talet i en så kallad turbinriksdag där man utbyter kunskap och erfarenheter.   

Rotor

Rotorn med sina skovlar väger 17 ton.

Nyinköpt värmare sparar tid

Totalt är det 16 montörer som utbildas på Ringhals 2. GE håller i utbildningen, men även från Ringhals sida har man behövt förbereda sig. Alla de verktyg som behövs för underhållet har setts över.  

– Vi funderade över om det fanns verktyg som var modernare, säkrare eller effektivare. Vi har bland annat köpt in en induktionsvärmare för att lossa bultarna. Tidigare använde vi en motståndsvärmare och då tog det ungefär 20 minuter att lossa en bult. Med induktionsvärmaren går det på under minuten. Allt som allt lossade vi hela bultförbandet på tre och en halv timme. Det är en enorm tidsbesparing, säger Hans-Erik.

Installation av mätutrustning

På bilden installerar montören mätutrustning för att mäta uppriktningen av skovelbärare, axeltätningar och ytterhus i förhållande till rotoraxel.

Foto: Hans-Erik Lidholt

Ringhals startsida

Se även

Högsta förtroendet för Ringhals någonsin

Förtroendet för kärnkraftverket Ringhals är stort i västra Sverige och Ringhals. Det visar den senaste opinionsundersökningen från Demoskop där hela ...

Läs hela artikeln

Biskopshagen återfår sin forna glans

För tre år sedan startade länsstyrelsen ett arbete för att återställa naturreservatet så som det såg ut när det bildades 1971. Då avsat...

Läs hela artikeln

Nya musselfilter och kulfångare

Blåmusslor nekas entré på ena sidan och renskulor fångas upp på andra sidan. Nu byter Ringhals åtta stycken tre ton tunga rör med specialsilar i kylvattensystemet på Ringhals 4.

Läs hela artikeln