Beredskapszonen runt Ringhals utökas

Att säkerheten alltid kommer först är kärnkraftens gyllene regel. Våra kärnkraftverk har flerdubbla system som ska skydda mot såväl tekniska som mänskliga fel. Om en olycka ändå inträffar kan den i värsta fall medföra utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen. 1 juli 2022 utökas de områden runt de svenska kärnkraftverken som ska ha beredskap för om en olycka inträffar.

Områdena kallas beredskapszoner och är indelade i en inre och en yttre beredskapszon samt en planeringszon: ungefärlig utsträckning är 5, 25 respektive 100 kilometer från kärnkraftverket. I Halland innebär utökningen att 100 000 fler invånare i Kungsbacka och Varbergs kommuner berörs jämfört med tidigare zonindelning.

Utökningen av beredskapszonerna görs efter beslut av regeringen och gäller från och med 1 juli 2022. Det är viktigt att påpeka att den inte beror på någon försämrad säkerhet vid kärnkraftverken, eller rådande omvärldssituation. Utökningen görs så att Sverige uppfyller internationella krav på beredskap för kärntekniska verksamheter.

imagelu1mr.png

Illustration med de nya beredskapszonerna.

Var hittar man information?

Hos Länsstyrelsen i Halland finns utförlig information om vad det innebär att bo i en beredskaps- och planeringszon.

De som berörs av den nya zonindelningen får information från Länsstyrelsen i Halland. Under maj månad får de nytillkomna hushållen ett kuvert i brevlådan som innehåller information om hur man beter sig och håller sig uppdaterad vid en olycka. Försändelsen innehåller även jodtabletter, med instruktioner om hur, när och vem som ska ta tabletterna.

Varför får man jodtabletter hemskickade?

Jodtabletter är ett läkemedel som vid en kärnkraftsolycka tas för att skydda sköldkörteln: tabletterna ska endast tas på uppmaning från Länsstyrelsen. På Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om jodtabletter.

Lär dig mer om kärnkraft!

På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida finns massor av kunskap och information om kärnkraft. Strålsäkerhetsmyndigheten har expertkompetens inom kärnkraftsäkerhet och strålskydd. Myndigheten ställer krav och följer upp att vi som driver eller avvecklar en kärnteknisk anläggning tar vårt ansvar och uppfyller alla gällande krav.

Se även

Förändrade beredskapszoner runt Forsmark

Den 1 juli 2022 ändras beredskapszonerna runt kärnkraftverken i Sverige. Bakgrunden är internationell anpassning och erfarenheter från Fukushima i Japan.

Läs hela artikeln
GE Hitachi BWRX-300 - Fermi Energia  referensreaktor för teknologi. Källa: Fermi.ee
Källa: Fermi.ee

Så kan SMR bli framtiden för kärnkraften

Små modulära reaktorer, så kallade SMR:er, blir allt tydligare ett alternativ inom kärnkraften. Vilka är fördelarna? Hur ser utvecklingen ut? Hur kan de användas?

Läs hela artikeln

"Som ett stort lego"

Att plocka isär en högtrycksturbin är inget man gör i en handvändning och möjligheterna att träna skarpt är få. Därför passade Ringhal...

Läs hela artikeln