Ringhals 3 tillbaka i full effekt

Helgens kontroller av generatorerna på Ringhals 3, G31 och G32 har gått bra, Ringhals 3 är tillbaka i full effekt igen.

Arbetet med att kontrollera generatorerna på R3 inleddes under natten mot lördag på G32 och fortsatte under söndagen på G31. Under arbetets gång konstaterades brister i infästningar som man nu har åtgärdat.

– Vi är väldigt nöjda med arbetet och har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att båda generatorerna är i gott skick, säger Sven-Anders Andersson Ringhals produktionschef.

Marknaden meddelades i början förra veckan att generatorerna på Ringhals 3 behövde kontrolleras på inrådan av tillverkaren. Ringhals 3 har av den anledningen levererat el med halv kapacitet under helgen.

Se även

Detail of building at Ringhals

Ringhals 3 går på halv effekt i helgen

På Inrådan av leverantören, GE, behöver båda generatorerna på Ringhals 3 kontrolleras och eventuellt åtgärdas. Marknaden är meddelad att kon...

Läs hela artikeln
Desirée Comstedt, projektansvarig för kärnkraft inom Vattenfall

Vattenfall förbereder ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i förberedelser för ny kärnkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Ny kärnkraft vid Ringhals förutsätter tillgång till mer mark på Väröhalvön och Vattenf...

Läs hela artikeln
Slutförvar för använt kärnbränsle

Finland öppnar världens första slutförvar för använt kärnbränsle

Det finska slutförvaret för använt kärnbränsle byggs med den metod som utvecklats av Svensk Kärnbränslehantering, SKB.

Läs hela artikeln