Ett vindkraftverk i Vattenfalls havsbaserade park Horns Rev 3

Vattenfall är förkvalificerat för upphandling av vindkraft i Medelhavet

Vattenfall är förkvalificerat för Frankrikes kommande upphandling av flytande havsbaserad vindkraft utanför kusten vid Medelhavet.

Den 2 augusti inledde den franska regeringen den sjätte upphandlingen av havsbaserad vindkraft efter att ha identifierat de områden där två flytande havsbaserade vindkraftsparker på 250 MW var ska uppföras.

Den franska staten har valt ut Vattenfall som en av deltagarna i nästa fas av konkurrensprocessen.

– Deltagandet i denna nya franska upphandling av havsbaserad vindkraft understryker Vattenfalls avsikt att växa både i Frankrike och inom flytande havsbaserad vindkraft. De två områden det gäller, och eventuella framtida utbyggnader, innebär stora fördelar för Medelhavsregionen, både vad gäller ekonomi och industri. Projekten passar utmärkt in i vår strategi för att konsolidera vår ställning som ledande global leverantör av havsbaserad vindkraft samtidigt som de bidrar till vårt mål att kunna leva fossilfritt inom en generation, säger Yara Chakhtoura, ansvarig för Vattenfalls vindkraftsverksamhet i Frankrike.

Beslut om projekttilldelningen väntas mot slutet av 2023. När dessa havsbaserade vindkraftsparker väl tas i drift i slutet av 2020-talet förväntas de producera fossilfri el motsvarande behovet för en halv miljon franska hushåll. 

Vattenfall deltar samtidigt i två andra upphandlingar i Frankrike, en för Normandiekusten och en som avser södra Bretagne. Bägge väntas avgöras första kvartalet 2023.

Vattenfall har bedrivit handelsverksamhet i Frankrike i över 20 år. Till en början var inriktningen på företagskunder, men 2018 utökades företagets verksamhet till privatkundssegmentet. Vattenfalls mål är att bygga upp en egen produktion av förnybar el fram till 2030, framför allt från havsbaserad vindkraft.

Bakgrund

Vattenfall är en ledande utvecklare av land- och havsbaserad vindkraft och har tolv operativa havsbaserade vindkraftsparker i fem europeiska länder, två havsbaserade vindkraftsparker under uppförande, inklusive världens första icke-subventionerade projekt, en driftsatt kapacitet på 3,5 GW och mer än 4 GW under utveckling.

De viktigaste marknaderna för Business Area Wind är Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Frankrike.

Se även

Cadelers installationsfartyg Wind Osprey, som bär turbinbladen som ska installeras senare. Foto: Vattenfall/Charles Walker

Milstolpe HKZ: halvvägs till färdigbyggd

– Vi är halvvägs mot att ha byggt färdigt världens första havsbaserade vindkraftpark utan subventioner — en stor milstolpe som vi alla kan vara mycket stolta över, säger Søren Andersen, Seni...

Läs hela artikeln
Kärnkraft / Vindkraft

Vattenfall studio: kärnkraft/vindkraft, behöver vi båda?

En del säger nej till vindkraft, andra är negativa till kärnkraft. Men kan vi klara energiutmaningen med bara det ena eller andra kraftslaget? Vattenfall Studio diskuterar polariseringen i e...

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall i nytt nätavtal med Siemens Energy och Aker Solutions

Vattenfall har tecknat ett avtal med Siemens Energy och Aker Solutions AS om leverans av infrastruktur för nätanslutning till den havsbaserade vindkraftparken Norfolk Boreas utanför Storbrit...

Läs hela artikeln