Vindkraftspark under uppförande

Vattenfall siktar på att bygga världens första vätgaskluster i Nederländerna

Vind- och solkraft kommer i framtiden att stå för en allt större andel av vår energi. Det ständigt varierande vädret innebär lika ständiga variationer i den vind- och solkraft vi kan utvinna. Hur löser vi det här problemet? Hur ska vi lyckas skapa en jämn balans mellan den ström vi förbrukar och den vi använder? Vattenfall satsar på vätgasproduktion vid havsbaserad vindkraft i Nordsjön. 

Sommaren är ännu i sin linda, men Daan van Eijkel ser redan fram emot hösten. Då får vi nämligen veta vilket företag som har tagit hem upphandlingen av den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust West. Daan Van Eijkel var med och tog fram anbudet för delområde VII som är en del av vindkraftparken. Om Vattenfall vinner upphandlingen tänker man bygga världens första vätgaskluster på platsen. Tre havsbaserade vindkraftverk kommer att förses med elektrolysanläggningar. Den producerade vätgasen transporteras till Rotterdams hamn via en rörledning som ansluter till det befintliga vätgasnätet där. Vätgasen leds därefter vidare till förbrukarna via ett rörledningsnät, ungefär på samma sätt som naturgas. 

Produktion vid källan 

Många planerar att bygga landbaserade vätgasanläggningar, men inte särskilt många satsar på havsbaserad produktion. Enligt Catrin Jung, chef för Offshore Wind vid Vattenfall, är detta emellertid en logisk utveckling:

– Vätgasproduktion direkt vid källan har tydliga fördelar, och då menar jag inte bara rent ekonomiskt, utan även för att det är praktiskt. Catrin Jung tror att havsbaserad produktion kommer att ge förnybar vätgas till konkurrenskraftiga priser. Det kommer också att minska pressen på de överbelastade elnäten till lands. Framöver kommer vätgasen att utgöra en viktig del av energimixen i och med att den ger fossilfri energiförsörjning. Den blir därför mycket viktig för den pågående omställningen till en hållbar energiförsörjning och den alltmer omfattande elektrifieringen. 

Autonoma vätgasturbiner 

Tidigare i år fick Vattenfall bidrag från den skotska regeringen för att utveckla världens första vätgasturbin utanför Aberdeens kust. Vattenfall tänker utnyttja Hollandse Kust West som startpunkt för nästa etapp – att koppla ihop flera vätgasturbiner.

Catrin Jung: – Vätgasen kommer att bli viktig i framtiden. De erfarenheter vi får av havsbaserad produktion i Skottland kan utnyttjas i större skala vid Hollandse Kust West. Vindkraftparken blir därför ett viktigt steg mot kommersiell vätgasproduktion. 

Vätgasklustret består av tre turbiner med behållare på specialbyggda plattformar. I behållarna finns elektrolysanläggningar, transformatorer och batterier. Tillsammans kan de här behållarna omvandla el från vindkraftverken till vätgas. Klustret har en planerad total kapacitet på 45 MW.

Daan van Eijkel: – Vi vill demonstrera att det redan nu är möjligt att producera havsbaserad vätgas i stor skala. Tack vare så kallad ”ö-drift” kommer vätgasturbinerna så småningom att bli helt autonoma och inte kräva anslutning till elnätet. 

Vätgas – framtidens medium 

Det är ingen slump att Vattenfall tror att vätgasen kommer att bli en viktig faktor i framtiden. Vätgas kan omvandlas till el utan koldioxidutsläpp och användas i sektorer som har svårt att minska sina utsläpp, inte minst på grund av höga temperaturer. Elektrolys används för att strömsätta vatten och därigenom spjälka (separera) det i syrgas och vätgas. När vätgasen kommer i kontakt med syrgas på nytt frisätts energi. Allt detta sker utan utsläpp – den enda restprodukten är vatten. Den stora fördelen med vätgas är att den går att lagra. Lagringen är i nuläget det största problemet med sol- och vindkraft – den producerade energin måste användas direkt. Om man ändå väljer att lagra energin krävs batterier, och de är mycket dyra. Förnybar energi kan också omvandlas till vätgas som är möjlig att transportera. Den kan sedan föras samman med syrgas och producera energi vid behov. På så vis går det att utnyttja överskottsenergin och dessutom spara den för att garantera tillgängligheten även under bristperioder. 

Om Hollandse Kust West 

Flera nya vindkraftparker kommer att byggas utanför Nederländernas kust de närmaste åren. Nästa planerade byggstart är Hollandse Kust West. Projektet är uppdelat i två lotter eller delområden, nummer 6 och 7, och lott 7 är framför allt aktuell för systemintegration där man har för avsikt att komma så nära framtidens energisystem som möjligt. Vattenfall är med och bjuder på båda lotterna. Resultatet av upphandlingen meddelas efter sommaren. 

Se även

Odling i vindkraftparken: Kriegers Flak producerar tång till livsmedel

Med den ökande konkurrensen om utrymme till havs kommer tång- och musselodling i havet mellan havsbaserade vindkraftverk sannolikt att bli verklighet i framtiden. Ny studie visar på möjlighe...

Läs hela artikeln
Bygge av vindkraftspark med cementfundament. Foto: Marcus Bäckström

Vattenfall och Cemvision i nytt samarbete om leveranser av cement med nära noll utsläpp

Vattenfall och Cemvision har tecknat en avsiktsförklaring om utveckling och framtida leveranser av ett cement med nära noll utsläpp av koldioxid.

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i Vattenfalls park Stor-Rotliden

Vattenfall söker tillstånd för ny vindkraftspark i Pajala

Vattenfall har lämnat in tillståndsansökan för vindkraftsparken Selkävaara i Pajala kommun till Länsstyrelsen i Norrbotten.

Läs hela artikeln