Batterier

Batterier – skapade för att ge flexibilitet

Batterier kommer sannolikt att bli en naturlig del av förnybara tillgångar för att kunna erbjuda flexibilitet och ge ytterligare intäkter till ägarna.

Alla vet vad ett batteri är, men färre känner till den enorma potential de har. Batterier kommer att spela en stor roll i energiomställningen, från att vara en enkel källa till el, till att bidra till att stabilisera elnäten för att balansera utbud och efterfrågan för att hålla en konstant frekvens på 50 hertz.

Den snabba ökningen av förnybara anläggningar, som är beroende av vind och sol, gör att batterier inte lägre betraktas och behandlas som oberoende av det övergripande energisystemet. Att samlokalisera lagringsteknologier och förnybara energikällor, med den stora mängd av tjänsteerbjudanden som följer därav, gör det möjligt för ägarna att integrera sina anläggningar ytterligare i energisystemet.

– Minskade kostnader på över 80% det senaste decenniet och en prognos på en ytterligare sänkning med mer än 50% till 2030 gör batterier till en viktig teknik för att lagra el. Batterier erbjuder stor flexibilitet och intäkterna kan optimeras genom att sälja den lagrade energin på olika energimarknader och även erbjuda underordnade tjänster för att balansera utbud och efterfrågan och bidra till nätstabilitet. Batterierna lagrar el när det är mycket vind och sol och priserna är låga och levererar energi vid perioder utan vind och sol och med höga priser, säger Sebastian Gerhard, chef för enheten Batteries på Vattenfall.

Rays vindkraftspark och batteri

Rays vindkraftspark och batteri Den senaste stora samlokaliserade batterienheten inom Vattenfall är den så kallade Battery@Ray som kommer att anslutas till nätet under våren 2023. Det är en 20 MW batterianläggning byggd intill den landbaserade vindkraftsparken Ray (54 MW), med 16 vindkraftverk nära Newcastle i Storbritannien. Vindkraftsparken delar nätanslutning med batteriet, vilket är en av fördelarna med samlokalisering, och batteriet har kapacitet att lagra 20 MW eller cirka 40% av full produktion från vindkraftsparken under två timmar.

Batteriet kommer i början att leverera underordnade tjänster 99% av tiden – mycket snabb, kortsiktig leverans av energi för att stabilisera nätet. Om 3–4 år finns dock förväntningar på att det ska bli en omställning till så kallade energiskiften, där kapaciteten handlas på olika marknader beroende på prissignaler.

”De flesta nya vind- och solkraftsparker kommer att ha samutvecklade batterianläggningar.”

Framgången för flexverksamheten beror i hög grad på det regulatoriska ramverket i enskilda länder. Vissa av våra marknader sackar efter, men i Storbritannien är investerar- och handelssituationen bra och det finns en mycket väl utbyggd marknad för flexibilitetsprodukter. Det är då viktigt för oss att ha bra handelsplattformar, så att vi kan få ut flexibilitetstillgångarna på marknaden och handla på alla tillgängliga marknader

Vattenfalls batteri-pipeline

Vattenfall driver två vindkraftsparker med samlokaliserade batterier i Storbritannien, två i Nederländerna (en i en vindkraftspark och en i en kombinerad vindoch solkraftspark). Vidare byggs just nu två vindkraftsparker med samlokaliserade batterier i Sverige.

– De flesta nya vind- och solkraftsparker kommer att ha samutvecklade batterianläggningar som en del av utvecklingsprojekten. Parkerna kommer att konstrueras så att de är förberedda för ett batteri, men beslut om installation eller inte tas vid det slutliga investeringsbeslutet. Vattenfalls övergripande batteri-pipeline fram till 2026 är 800 MW, förklarar Gerhard.

Risker kontra avkastning på investeringar

Investerare verkar vara beredda att godta den ytterligare risk som batterier innebär i utbyte mot en potentiellt högre avkastning på investeringen. Batteriverksamheten är inte lika mogen som vind- och solkraftsverksamheten, vilket innebär att det finns en högre teknologisk risk och även en högre regulatorisk risk. I vissa länder är reglerna klara för sol- och vindkraft, men oklara för batterier, på samma sätt som att det saknas nationella mål för lagring i större delen av Europa. Dessutom, ger vind- och solkraftsparker så snart de är byggda mer förutsägbara intäkter. För batterier, med sina många olika marknader, är intäkterna svårare att förutse.

– Investerarna ser att batterier behövs för att erbjuda flexibilitet och att de kan tjäna stora pengar på den teknologin. Medan sol- och vindkraft ligger i ett spann med en avkastning med lägre ensiffriga tal kan batterier ge låga tvåsiffriga tal för avkastningen, och vissa investerare menar att de har nog med tillgångar med låg risk och låg avkastning i sin portfölj och vill ha hög risk och hög avkastning för att diversifiera portföljen, säger Gerhard.

Prisvärt erbjudande om flexibilitet

Batterier har ett bra läge när det gäller att konkurrera med andra flexibla tillgångar. Nya pumpkraftverk med en livslängd på över 50 år kräver investeringar motsvarande flera miljarder EUR i mark och anläggningar. Batterier är då jämförelsevis ganska överkomliga med investeringar på 20–100 miljoner EUR för en livslängd på 15–20 år. Batterier är dessutom skalbara vilket är en stor fördel jämte andra viktiga lagringslösningar för intermittent förnybar elproduktion.

Vattenfalls vill realisera utvalda, samlokaliserade och lönsamma batteriprojekt de närmaste åren för att bygga upp kompetens. Det underlättas av mycket goda prognoser gällande affärsnyttan för samlokaliserade solkrafts- och lagringsprojekt i Tyskland. I Sverige ska vi addera batterier till våra samarbetsprojekt Hjuleberg och Höge Väg och då kunna överföra och skala upp våra erfarenheter inom verksamheten samt tillföra lärdomar om hur batterier kan bli ekonomiskt intressanta för institutionella investerare, vilket är avgörande för vägen från utveckling till försäljning för samutvecklade projekt, avslutar Gerhard.

Det här är en artikel från Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning 2022. Läs hela rapporten om Vattenfalls utveckling och resultat 2022 här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du läsa fler spännande berättelser om klimatsmart energi och hållbarhet? 
Klicka här för att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev THE EDIT

Se även

Lätta moln som speglas i en sjö

Vattenfall ser över HySkies-projektet

Vattenfall och Shell ser över omfattningen av elektrobränsleprojektet HySkies med ambitionen att hitta nya partners till Vattenfall.

Läs hela artikeln
Parkeringhus i Lund. Illustration: Lloyds arkitektkontor

Avvecklade vindkraftverk blir parkeringshus i Lund

I det nya hitech-området Brunnshög i Lund ska rotorblad från en demonterad dansk vindkraftspark bli en del av designen på ett hållbart och klimatsmart flervånings parkeringshus.

Läs hela artikeln
Komponenter till vindkraftverk

Vattenfall och SSAB i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

Vattenfall och SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål producerat med HYBRIT-teknik.

Läs hela artikeln