Forsmark 2 tillfälligt avställd för åtgärd

Forsmark 2 ställdes av under lördagskvällen för en mindre åtgärd. Arbete pågår och Forsmark 2 förväntas producera el igen under torsdagsmorgonen.

Forsmark meddelade marknaden om effektnedgång och avställning under lördagskvällen 27 maj. Efter åtgärd väntas Forsmark 2 vara tillbaka på yttre nät under torsdagen. 

Elproduktion på halv effekt

I samband med avställningen för åtgärd av ett drivdon till en styrstav har inspektion gjorts på generatorsidan efter indikationer på avvikelser. Ytterligare analys och åtgärdsarbete krävs, vilket innebär att Forsmark inledningsvis kommer att producera el på halv effekt efter fasning. 

Enligt meddelande till marknaden Nordpool beräknas Forsmark 2:s generator G21 fasa mot yttre nät och producera el på torsdagsmorgonen. För generator G22 gäller elproduktion från helgen. 

- Det krävs en del säkerhetskontroller som rör magnetiseringsutrustning och kablage inför uppstart. Vi planerar att fasa först med generator G21 mot stamnätet och senare tillkommer generator G22 när utbyte av vissa interndelar genomförts, säger Forsmarks presschef Josef Nylén.

Nyheten uppdaterades 31 maj kl 7.30.

Se även

Desirée Comstedt, projektansvarig för kärnkraft inom Vattenfall

Vattenfall förbereder ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i förberedelser för ny kärnkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Ny kärnkraft vid Ringhals förutsätter tillgång till mer mark på Väröhalvön och Vattenf...

Läs hela artikeln
Slutförvar för använt kärnbränsle

Finland öppnar världens första slutförvar för använt kärnbränsle

Det finska slutförvaret för använt kärnbränsle byggs med den metod som utvecklats av Svensk Kärnbränslehantering, SKB.

Läs hela artikeln
Hur ser en liten modulär reaktor ut? De här tre visualiseringarna är framtagna av Gottlieb Paludan Architects som förslag till design av SMR:er inom ramen för förstudien för Nucelerate West.

Små kärnreaktorer – nästa stora energikälla

Små modulära kärnkraftreaktorer väntas spela en central roll i energiomställningen när de fossila bränslena börjar fasas ut som energikälla världen över. Men är små bättre än stora? Och när ...

Läs hela artikeln