Vy över Ringhals 3 och 4

Ringhals 4 i drift – båda blocken levererar för fullt

Båda blocken levererar med full kapacitet efter årets revision på Ringhals 4. Detta borgar för stabilare elleveranser under det kommande vinterhalvåret. Flera planerade jobb genomfördes dessutom med framgång under revisionen vilket gör att R4 nu är väl rustad för fortsatt drift.

Årets revision på Ringhals 4 var en så kallad projektrevision och som sådan mer omfattande än vanligt. Runt 3900 arbeten genomfördes, fördelade på sammantaget ett tusental anställda och inhyrda medarbetare. 

Bland de större arbetena kan nämnas byte av generatorbrytare och återställande av 17 värmare i tryckhållaren vilka båda gick enligt plan. Högtrycksturbinerna undersöktes och uppgraderades också med framgång. De är nu redo för ytterligare en 12-årsperiod och har dessutom bättre flödeskapacitet.

Revisionen fick förlängas med ungefär tre veckor på grund av ett antal händelser som påverkat tidsplanen. Strax före månadsskiftet september – oktober fasades Ringhals 4 in på elnätet igen. Det innebär att både Ringhals 3 och 4 levererar el med full effekt för första gången sedan augusti 2022. 

I och med målgången för revisionen av Ringhals 4 har båda blocken fått sin respektive årliga översyn och Ringhals är väl rustat för att bidra med sin betydande andel av elproduktionen i vinter.

Se även

Mobil laddstation från Vattenfall lastas av intill Hemköp-butik i Söderköping

Vattenfall placerar mobil snabbladdstation i Söderköping

Vattenfall kommer under en testperiod mellan maj och augusti att ha en mobil snabbladdare för elbilar på plats vid Hemköp i Söderköping, en strategisk placering längs med E22:an.

Läs hela artikeln
Utsikt över Berlin

Vattenfall slutför försäljningen av värmeverksamheten i Tyskland till delstaten Berlin

Vattenfall har idag överlåtit samtliga aktier i Vattenfall Wärme Berlin AG, inklusive kraftverk, elnät, dotterbolag, anställda och aktieinnehav, till delstaten Berlin. 

Läs hela artikeln
En anställd på Vattenfalls trading-avdelning vid sitt skrivbord med flera skärmar

Elmarknaden just nu: Lägre elpriser när värmen kommer

Maj inleds med varmare temperaturer men april blev betydligt kallare än normalt, vilket påverkade elpriset.

Läs hela artikeln