Segmenteringen av reaktortank och interndelar i Ågesta har nått halvtid

Reaktortanken (RPV) är det största föremålet i Ågestaverket och innehåller några av verkets mest radioaktiva komponenter; de medelaktiva interndelarna. Arbetet med att montera ner och segmentera dessa pågår för fullt och har nu kommit halvvägs.

– Det är en utmaning att jobba med en anläggning som lades ner på sjuttiotalet. Man vet inte alltid exakt vad man kommer mötas av. Men jag tycker att vi hittills har tagit oss igenom det här på det bästa sättet som gått. Det har nog att göra med att vi hela tiden har balanserat mellan att lösa saker när de uppkommer och att planera framåt, säger Karin Westling, projektledare för RPV.

Locklyft_Lyft-reaktortanklock-_högupplöst_Foto-John-Guthed.jpg

Sommaren 2021 började de förberedande arbetena på plats i reaktorhallen, för att sedan starta själva nedmonteringen av reaktortanken vid årsskiftet. En stor milstolpe var när reaktortanklocket lyftes den 15 mars 2022, det var första gången någon såg ner i tanken sedan den förslöts på 60-talet. Efter det har arbetet fortsatt; tanken har fyllts med vatten, ersättningspluggar och dummyelement har hanterats och segmenteringen har genomförts både i tanken och poolen. Det har varit många olika moment och nu har projektet kommit till halvtid i dubbel bemärkelse, halva projekttiden har gått och hälften av det avfall som förväntas produceras under projektet är nu producerat och borttransporterat.

– I den här typen av arbete är det viktigt att ha tänkt till i förväg men lika viktigt är det att vara lösningsfokuserad. För hur bra man än planerar möts man ibland av överraskningar, som när vi insåg att materialet som skulle sågas var hårdare än vi beräknat. Vi har ofta haft en plan A, plan B och ibland plan C, det har gjort att vi varit beredda och kunnat anpassa oss efter nya förutsättningar. Men det hade inte varit möjligt om inte alla hade varit på tårna för att snabbt kasta sig över ett alternativt tillvägagångssätt, säger Ulf Parkell, biträdande projektledare i reaktortank-projektet.

Projektledare-Karin-Westling-och-bitr-projektledare-Ulf-Parkell-i-reaktorhallen-Foto-David-Kollberg.jpg

Förutom att vara lösningsfokuserad och ha reservplaner påpekar Karin och Ulf att det är viktigt att ha en bra relation och kommunikation med både entreprenören och övrigt arbete i verket. En framgångsfaktor i projektet är att samarbeta, för det ligger i allas intresse att hålla tidplanen och göra ett bra jobb.

– Vår relation till entreprenören Westinghouse är viktig. Vi hjälper dem men vi tar inte över någonting som vi har betalat dem för, utan vi hjälper till med det som vi vinner på. Och de hjälper oss, säger Karin Westling.

Ner-i-tanken-2--feb-2023-Foto-John-Guthed.jpg

Halva projektet har gått och nu fortsätter arbetet med de sista interndelarna. Efter det kommer nästa stora milstolpe: att lyfta och segmentera själva reaktortanken. Det arbetet är beräknat att påbörjas i slutet på april. Den ska då först lyftas upp och avisoleras, för att sedan stegvis segmenteras i poolen, med start efter sommaren.

Ågestaverket var Sveriges första moderna kärnkraftverk och var i drift 1964–1974. Nu sluter Vattenfall verkets livscykel genom en säker och effektiv avveckling. Vattenfall inledde nedmonteringen sommaren 2020 och arbetet beräknas vara klart under andra halvan av 2025.

I RPV-projektet samarbetar Vattenfall med Westinghouse som har ett helhetsåtagande beträffande segmentering medan Vattenfall hanterar avfallet.  

Allt arbete bedrivs med säkerhet som högsta prioritet vilket även omfattar miljön omkring verket liksom transporter till och från verket. Allt arbete med radioaktiva komponenter sker inne i bergrummet, där materialet packas i godkända emballage, lastas och transporteras ut.

Se föremål och bilder från Ågestaverket i verkligheten!

På Tekniska museet i Stockholm pågår en utställning med föremål och bilder från Ågestaverket som Vattenfall har skänkt till museet, och några föremål från ”KTH-reaktorn” R1.

Ågesta Kärnkraftverk - Tekniska museet

Se även

Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln
Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln
Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln