Klartecken för en permanent effekthöjning på Forsmark 1

Svenska Kraftnät (SVK) har gett klartecken till en permanent effekthöjning på Forsmark 1 i ett första steg till 1070MW från nuvarande maxeffekt på 1014MW. Alla analyser är genomförda och Forsmark 1 kan inom kort mata ut en högre effekt permanent.

Effekthöjningen kommer att genomföras i två steg, det första med en planerad uteffekt på 1 070 MW. Steg två, på 1120 MW, genomförs efter sommaren i avvaktan på de nätförstärkningar som SVK behöver vidta i Tuna. En av generatorerna på Forsmark 1 behöver även bytas ut för att klara en effekthöjning. Bytet sker under sommarens underhållsavställning.

Parterna har tecknat ett anslutningsavtal som reglerar vilken effektnivå som Forsmark 1 får lägga sig på med start under hösten 2024.

På årsbasis handlar effekthöjningen om en produktionsökning med cirka 800 miljoner kilowattimmar el. Det motsvarar ett tillskott som en medelstor stad behöver, eller mer än vad 200 000 lägenheter förbrukar årligen. Det räcker som jämförelse till mer än 40 000 eluppvärmda villor.

-   Det här är en milstolpe för oss. Forsmark 1 är moderniserad för att säkra långtidsdrift och infrastrukturen är uppgraderad. Vi har den robusthet som krävs och de tekniska förutsättningarna är på plats. Vad jag vet har inget motsvarande tillskott skett de senaste åren när det handlar om planerbar, fossilfri, el som produceras dygnet runt, säger Forsmarks vVD Johan Börjesson.

Forsmark har under en tid planerat och tagit höjd för en effekthöjning. Redan i december 2021 lämnades en ansökan om provdrift av den högre effekten på Forsmark 1 in till Strålsäkerhets -myndigheten. Provdriftperioden på högre effektnivå för Forsmark 1 sträckte sig enligt Svenska Kraftnäts beslut till 30 november 2022.

Både SSM och Svenska Kraftnät har behövt ge sitt godkännande för att effekthöjningen ska kunna verkställas permanent.

Förutom ett godkännande av SSM för höjningen av den termiska effekten har Forsmark behövt klartecken från Svenska Kraftnät (SVK) om att få mata ut den ökade effekten på det svenska stamnätet.

-   Svenska Kraftnät har gjort sin bedömning när det gäller elnätet och möjligheten att ta emot den ökade eleffekten. Vi har haft en bra dialog och räknar med att, inom kort, kunna erbjuda kunder i mellersta och södra Sverige mer fossilfri, leveranssäker el, fortsätter Forsmarks vVD Johan Börjesson.


Forsmark 1 togs i drift 1980 och levererar årligen mellan 7 och 8 TWh fossilfri el till det svenska elnätet. En effektökning med 100 MW innebär en kapacitetshöjning med cirka 10 procent.
Efter effekthöjningen kommer Forsmark 1 enligt planen att ha cirka 118 procents elektrisk effekt. Forsmark 2 har 120 procents effekt.

Se även

Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln
Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk, foto: Malin Arnesson

Vattenfall går vidare med planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Under våren bjuder Vattenfall in till lokalt samråd som är en viktig del av processen för ansökan om miljötillstånd...

Läs hela artikeln