Kunskap, kablar och kebabpizza

I slutet av förra året samlades 26 europeiska experter för att förkovra sig i ämnet ”Low Voltage And Medium Voltage Cable Aging Management”, eller som vi säger på ren svenska: hur man tar hand om åldrande kablar.

I ett kärnkraftverk slingrar sig kilometervis, ja miltals av kablar i olika dimensioner. Precis om andra komponenter utsätts de för tidens tand vilket kräver kunskap och systematiskt underhåll.

För första gången genomfördes en utbildning i ämnet i Europa. Det möjliggjordes genom ett samarbete mellan Ringhals och Electric Power Research Institute, EPRI, en världsomspännande organisation som startade i USA på 1970-talet, med uppdraget att göra teoretisk forskning tillgänglig för industrin. Inom kärnkraftssektorn finns medlemmar från över 20 länder med fler är 300 kärnkraftverk.

Under fem långa dagar knådades deltagarna i allt från kablars uppbyggnad och dess degraderingsmekanismer till olika mättekniker. Syftet var fördjupad förståelse för hur kablar åldras med tiden, och att få ta del av de senaste kunskaperna att använda i arbetet på respektive kärnkraftverk.

- Hanteringen av åldrande kablar kommer att vara en av nyckelfrågorna för vår fortsatta drift av kärnkraftverken i Europa, målet med utbildningen var att fördjupa våra kunskaper i ämnet och att vidareutveckla våra åldringshanteringsprogram inom detta område. säger Patrik Rydberg, konstruktionsledare på Ringhals och tillika teknisk rådgivare i EPRI:s Cable User Group Steering Committee.   

Kabelutbildning_extern.jpg

Långa dagar och mycket att lära

För material kan förändras med tiden och så även dess egenskaper. Därför gav EPRI:s team bland annat en fördjupande föreläsning om en mätmetod som avgör olika kabelmaterials hårdhet vilket ger ett värde som gör äldre kablars prestanda jämförbara med nya.

EPRI:s kunnande bidrar till att följa hur kablars isolations- och ledarmaterial åldras, och hur man i tid kan upptäckta åldringseffekter. Men också hur man verifierar utförda underhålls- och projektarbetens kvalitet:

– På det viset kan vi minimera risken för akuta problem på kablar, det bidrar till en kostnadseffektiv och säker långtidsdrift av våra reaktorer, säger Patrik Rydberg.

Kursen samlade experter från Finland, Belgien, Schweiz, Slovenien och Sverige, att engagemanget var stort tydliggjordes genom långa och intensiva dagar. En av kvällarna serverades det för kursens amerikanska och kanadensiska föreläsare den exotiska rätten kebabpizza, som med skräckblandad förtjusning gav energi till arbetet.

Om det internationella besöket på Ringhals ger kebabpizzan spridning i Europa och resten av världen låter vi vara osagt, men att kunskaperna om kablars åldrande får det kan vi garantera.

Se även

Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln
Personal från HSB i samtal med man i bostadsområde

Vattenfall ny elleverantör till HSB Göteborg

Vattenfall kommer att kunna erbjuda miljödeklarerad el från vattenkraft till HSB Göteborgs nästan 290 bostadsrättsföreningar.

Läs hela artikeln