Kunskap, kablar och kebabpizza

I slutet av förra året samlades 26 europeiska experter för att förkovra sig i ämnet ”Low Voltage And Medium Voltage Cable Aging Management”, eller som vi säger på ren svenska: hur man tar hand om åldrande kablar.

I ett kärnkraftverk slingrar sig kilometervis, ja miltals av kablar i olika dimensioner. Precis om andra komponenter utsätts de för tidens tand vilket kräver kunskap och systematiskt underhåll.

För första gången genomfördes en utbildning i ämnet i Europa. Det möjliggjordes genom ett samarbete mellan Ringhals och Electric Power Research Institute, EPRI, en världsomspännande organisation som startade i USA på 1970-talet, med uppdraget att göra teoretisk forskning tillgänglig för industrin. Inom kärnkraftssektorn finns medlemmar från över 20 länder med fler är 300 kärnkraftverk.

Under fem långa dagar knådades deltagarna i allt från kablars uppbyggnad och dess degraderingsmekanismer till olika mättekniker. Syftet var fördjupad förståelse för hur kablar åldras med tiden, och att få ta del av de senaste kunskaperna att använda i arbetet på respektive kärnkraftverk.

- Hanteringen av åldrande kablar kommer att vara en av nyckelfrågorna för vår fortsatta drift av kärnkraftverken i Europa, målet med utbildningen var att fördjupa våra kunskaper i ämnet och att vidareutveckla våra åldringshanteringsprogram inom detta område. säger Patrik Rydberg, konstruktionsledare på Ringhals och tillika teknisk rådgivare i EPRI:s Cable User Group Steering Committee.   

Kabelutbildning_extern.jpg

Långa dagar och mycket att lära

För material kan förändras med tiden och så även dess egenskaper. Därför gav EPRI:s team bland annat en fördjupande föreläsning om en mätmetod som avgör olika kabelmaterials hårdhet vilket ger ett värde som gör äldre kablars prestanda jämförbara med nya.

EPRI:s kunnande bidrar till att följa hur kablars isolations- och ledarmaterial åldras, och hur man i tid kan upptäckta åldringseffekter. Men också hur man verifierar utförda underhålls- och projektarbetens kvalitet:

– På det viset kan vi minimera risken för akuta problem på kablar, det bidrar till en kostnadseffektiv och säker långtidsdrift av våra reaktorer, säger Patrik Rydberg.

Kursen samlade experter från Finland, Belgien, Schweiz, Slovenien och Sverige, att engagemanget var stort tydliggjordes genom långa och intensiva dagar. En av kvällarna serverades det för kursens amerikanska och kanadensiska föreläsare den exotiska rätten kebabpizza, som med skräckblandad förtjusning gav energi till arbetet.

Om det internationella besöket på Ringhals ger kebabpizzan spridning i Europa och resten av världen låter vi vara osagt, men att kunskaperna om kablars åldrande får det kan vi garantera.

Se även

Robert Mattsson, projektledare för koldioxidavskiljningsanläggningen i Jordbro.

Vattenfall tar stort steg mot negativa utsläpp i Jordbro

Nu tas ett viktigt steg mot Vattenfalls första fullskaliga anläggning för skapandet av negativa utsläpp i och med att en ansökan om miljötillstånd lämnas in. Målet är att år 2028 ha en anläg...

Läs hela artikeln
3D-visualisering av CSS vid Sleipner, Norge. Copyright: Equinor
Equinor

I Sleipnerfältet i Norge har koldioxid pumpats ner i berget sedan 1996

Samtidigt som debatten om avskiljning och lagring av koldioxid (carbon capture and storage, CCS) går varm på andra håll, har koldioxid lagrats djupt under Nordsjön utanför Norges kust sedan ...

Läs hela artikeln
Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln