Överklagande om återtag av avfall

Svafo överklagar Strålsäkerhetsmyndighetens föreläggande om att återta avfall från slutförvaret för kortlivat avfall (SFR). För att ett återtag ska vara genomförbart behövs finansiering från staten, som bör ses som ansvarig för att avfallet behöver återtas. Sådan finansiering saknas vilket är anledningen till överklagan.

Svafo har erbjudit sig och har kompetens för att ta emot avfallet – även sådant från andra tillståndshavare – att undersöka och vid behov packa om det samt att mellanlagra avfallet tills det kan återföras till slutförvar. Även de övriga sex bolag som fått föreläggandet överklagar.

Upprinnelsen är att vissa avfallskollin i SFR innehåller ämnen som inte är tillåtna i slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Den största delmängden av detta är militära kikarsikten som innehåller det långlivade radioaktiva ämnet radium-226, och som Försvaret har deponerat.

Svafo anser att det är den aktör som orsakat att avfallet behöver återtas som ska bekosta detta i sin helhet. I det här fallet är det statliga verksamheter som har orsakat att avfallet behöver återtas. Eventuella brister i dokumentationen om avfallet har orsakats av det statligt ägda Studsviksbolaget som genomförde packningen innan Svafo bildades år 1992. Därefter fick Svafo ansvar för mellanlagring och senare transport av avfallet till SFR.

Anna Wikmark, vd för Svafo

Anna Wikmark, vd för Svafo. Foto: John Guthed.

– Det finns inga kända strålsäkerhetsmässiga eller miljömässiga risker med feldeponeringen men för att vara i linje med det gedigna slutförvarssystem som SKB byggt upp bör det långlivade avfallet i stället lagras i ett slutförvar som är anpassat för detta. Svafo har erbjudit sig att omhänderta detta men det förutsätter att det finns finansiering, säger Anna Wikmark, vd för Svafo.

Svafo är ett icke-kommersiellt företag och en del av Vattenfallkoncernen. Företaget ägs av Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB och Ringhals AB. Svafos uppdrag är att säkert, kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart avveckla kärntekniska anläggningar och ta hand om kärnavfall från tidig svensk kärnforskning. 

Se även

Anna Borg

Första halvåret 2024: En positiv utveckling under det första halvåret

Vattenfall utvecklas positivt och redovisar ett tillfredsställande resultat för det första halvåret 2024.

Läs hela artikeln
Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven

Vattenfall InCharge vinner europeiskt anbud för installation av 22 000 laddningspunkter i Nederländerna

Den offentliga laddningsinfrastrukturen i Nederländerna får ett stort uppsving under de kommande åren. Det då Vattenfall InCharge kommer att installera inte mindre &au...

Läs hela artikeln