Bränsleskadan på Forsmark 1 hittad

Forsmark 1 har varit avställd under några dagar för att identifiera och åtgärda en bränsleskada. Arbetet är nu avslutat, det skadade bränslet är lokaliserat och utbytt.

Processen med att identifiera det läckande bränsleelementet var indelad i två faser, flux-tilting och sipping.

– Kemikontoret, FTK, hjälpte driften vid Forsmark 1 att utvärdera data för att hitta vilket av de 676 bränsleelementen som var skadat, säger Eric Ramenblad, chef för härd och bränsle, FTB.

Första fasen, flux-tilting, skedde före avställningen, vid cirka 65 procents reaktoreffekt. En styrstav i taget manövrerades ut och sedan tillbaka till ursprungsläget. Genom manövern påverkas effekten i närstående bränsleelement och om det finns en bränsleskada i detta område frigörs ädelgaser.

– Vid flux-tilting söker FTK efter olika xenon-isotoper i reaktorns avgassystem. Detta kan ge en indikation var skadan är. Flux-tiltingen gav tyvärr inte något bra svar den här gången. Det brukar kunna bero på en något större skada och att ädelgaserna från det skadade bränslet frigjorts redan under drift, säger Eric Ramenblad, chef för härd och bränsle, FTB.

Flux-tiltingen hjälper dock härdfysikerna på härd och bränsle, FTBH, att förbereda olika förslag till nya härddesigner och efterföljande sipping får bra förutsättningar.

Natten till torsdagen gick sökandet efter bränsleskadan in i fas 2, sipping. Sipping genomförs när reaktorn är kallt avställd.

– Varje enskilt bränsleelement lyfts och vattnet ovanför det analyseras. Nu kan även jod- och cesium-isotoper observeras ifall bränsleelementet är skadat, säger Eric Ramenblad.

I och med att man lyfter upp bränslet en bit minskar det omgivande trycket, vilket medför att radioaktiva gaser och andra radioaktiva ämnen trycks ut genom hålet i bränslekapslingen. Detta registreras av utrustningen på bränslehanteringsmaskinen.

– FTB har nu ersatt bränslet och analyserat att alla säkerhetskrav är uppfyllda. Under dagen sker säkerhetsgranskning av vår analys, säger Eric Ramenblad.

För att undersöka själva skadan måste bränsleknippet lyftas upp från den omgivande bränsleboxen. Detta kan inte göras nu direkt. Normalt vet man inte skadans omfattning förrän efter mellan 6–12 månader.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']