Forsmarkare ny föreståndare för Svenskt Kärntekniskt Centrum

Farid Alavyoon, bosatt i Älvkarleby och anställd vid Forsmarks Kraftgrupp AB, tar över som ny föreståndare för Svenskt Kärntekniskt Centrum vid nyår. Han har sedan tidigare erfarenhet som ledamot i SKCs verksamhetsråd.

Farid Alavyoon, ny föreståndare för SKC

SKC stödjer forskning och utveckling i kärnteknik vid högskolor och universitet i Sverige. Syftet är att behålla och utveckla kärnteknisk kompetens som krävs för fortsatt säker och effektiv drift av de svenska kärnkraftverken och för att kunna delta i den fortsatta utvecklingen på det kärntekniska området.

– Det känns bra att Farid tar över. Han har stor kunskap om verksamheten, och jag önskar honom allt gott i hans nya roll.säger Jan Blomgren som avgår efter nära fem år som föreståndare och nu övergår till att bli VD för INBEx, ett nystartat konsultföretag inriktat mot rådgivning och ledarskapsutbildning på exekutiv nivå globalt inom kärnkraft.

Farid Alavyoon doktorerade i hydromekanik på KTH 1991. Efter en tids vistelse i Sendai/Japan som gästforskare flyttade han 1993 till Älvkarleby. Han har jobbat på Vattenfall sedan 1993 som expert i strömningstekniska och termohydrauliska frågor, och är för närvarande chef vid Kontoret för Mekanisk Integritet, FTM, vid Forsmarks Teknikavdelning, FT. Uppdraget som föreståndare för SKC omfattar 25 % av en heltidstjänst.

Farid Alavyoon är chef vid kontoret för Mekanisk Integritet på Forsmark
Farid Alavyoon är chef vid Kontoret för Mekanisk Integritet på Forsmark.

SKC finansieras av Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB, OKG AB och Westinghouse Electric Sweden AB. SKC:s verksamhet styrs av ett avtal mellan de finansierande parterna och universiteten: Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Chalmers tekniska högskola samt Uppsala Universitet.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0173 825 05

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']