Gott betyg för Forsmark efter WANO :s uppföljande granskning

Forsmark fick gott betyg av WANO efter att de under en veckas tid granskat de förbättringsåtgärder som utförts sedan senaste WANO-granskningen 2011.

Forsmarks kärnkraftverk

I fredags, den 22 november, avslutades WANO (World Association of Nucelar Operators) sin granskningsuppföljning som pågått under en vecka.

Det genomsnittliga betyget vid en uppföljningsgranskning är att få godkänt i 70-75 procent av förbättringsåtgärderna.

– Forsmark klarade 80 procent, ett resultat som jag är mycket glad och stolt över, säger Stefan Persson, VD.

Som en del i Forsmarks säkerhetsarbete har det sedan tidigare beslutats om att vart fjärde år ta hjälp av externa granskningar för att utvärdera säkerheten. Nästa WANO-granskning blir således 2015. Därefter är det inte bestämt om den nästföljande granskningen 2019 kommer att göras av WANO eller av FN:s atomenerigorgan IAEA (en så kallad OSART-granskning).

– Forsmark har ett tydligt fokus på ständig säkerhetsutveckling där WANO och andra externa granskningar spelar en viktig roll. Resultatet av WANO: s uppföljande granskning visar både att vi är på rätt väg och att vi har mer arbete framför oss, säger Stefan Persson, VD.

WANO besöker Forsmark
Till WANO:s hemsida

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']