Gott betyg för Forsmark efter WANO :s uppföljande granskning

Forsmark fick gott betyg av WANO efter att de under en veckas tid granskat de förbättringsåtgärder som utförts sedan senaste WANO-granskningen 2011.

Forsmarks kärnkraftverk

I fredags, den 22 november, avslutades WANO (World Association of Nucelar Operators) sin granskningsuppföljning som pågått under en vecka.

Det genomsnittliga betyget vid en uppföljningsgranskning är att få godkänt i 70-75 procent av förbättringsåtgärderna.

– Forsmark klarade 80 procent, ett resultat som jag är mycket glad och stolt över, säger Stefan Persson, VD.

Som en del i Forsmarks säkerhetsarbete har det sedan tidigare beslutats om att vart fjärde år ta hjälp av externa granskningar för att utvärdera säkerheten. Nästa WANO-granskning blir således 2015. Därefter är det inte bestämt om den nästföljande granskningen 2019 kommer att göras av WANO eller av FN:s atomenerigorgan IAEA (en så kallad OSART-granskning).

– Forsmark har ett tydligt fokus på ständig säkerhetsutveckling där WANO och andra externa granskningar spelar en viktig roll. Resultatet av WANO: s uppföljande granskning visar både att vi är på rätt väg och att vi har mer arbete framför oss, säger Stefan Persson, VD.

WANO besöker Forsmark
Till WANO:s hemsida

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']