700 TWh på 33 år

I kväll, fredagen den 25 april 2014, har Forsmarks kärnkraftverk producerat så mycket el, att den räckt till att förse alla svenska hem med all hushållsel i 33,5 år¹ – lika länge som kärnkraftverket i Forsmark har varit i drift.

Forsmarks kärnkraftverk passerar på fredagskvällen en total produktion om 700 TWh², eller 700 000 000 000 kWh³. Det är lika mycket el som, med dagens förbrukning, skulle räcka till att försörja 140 miljoner hem med hushållsel.

– Forsmarks produktion motsvarar, ända sedan driftstarten 1980, i genomsnitt alla svenska hems konsumtion av hushållsel. Det är klart att vi är stolta och det visar också hur viktig kärnkraften är för vår svenska energiförsörjning, säger Forsmarks vd Eva Halldén.

I en jämförelse för hela riket, inklusive el för uppvärmning och till industrin, har Forsmark producerat lika mycket el som den totala elproduktionen i Sverige under fem år räknat på dagens årsproduktion om cirka 140 TWh.

Fotnot:
¹Beräkningen är baserad på 700 miljarder kilowattimmar och en årsförbrukning el, exklusive uppvärmning, för 4 176 313 svenska hem (SCB:s befolkningsstatistik 2012) med en årsförbrukning på 5 000 kWh per hushåll. ²TWh=terawattimme. ³kWh=kilowattimme.

För mer information kontakta:
Biträdande kommunikationschef Tomas Hägg
epost: thg@forsmark.vattenfall.se
tel: 0768-255125

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln