Ändrade rutiner vid tillträde till Forsmark

Från och med den 15 januari 2015 införs ett antal förändringar som påverkar tillträdet till Forsmarks anläggning. Förändringen berör de som behöver nya tillträden till Forsmark samt de som behöver göra återträningar.

För att få tillträde Forsmark krävs tillträdesutbildningarna Skydd och säkerhet, Strålskydd i Praktiken samt Rent system. De två förstnämnda utbildningarna har förändrats och fungerar enligt nedan:

Skydd och Säkerhet (SoS) är en webbaserad utbildning som från och med januari kommer finnas tillgänglig på http://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/forsmark/entreprenor-och-konsult/

Utbildningen innehåller viktig information om bland annat arbetsmiljö, larm beredskap samt fysiskt skydd.

Utbildningen ska genomföras av alla som ska ha tillträde till anläggningen. Utbildningen består av kursmoduler, anläggningsspecifik information för respektive anläggning, samt ett slutprov och tar omkring 1 timme att genomföra.

Utbildningen i Skydd och säkerhet ska genomföras innan ankomst till anläggningen. Efter genomförd utbildning ska intyg skrivas ut. Detta intyg ska tas med vid ankomst till anläggningen och är tillsammans med drogtest, registerkontroll och föranmälan underlag för att få tillträde/passerkort.

Strålskydd i Praktiken (SiP) är en obligatorisk utbildning för all personal med tillträde till kontrollerat område. Denna utbildning ger nödvändig kompetens för att kunna arbeta tryggt och säkert på kontrollerat område ur ett strålskyddsperspektiv.

Utbildningen omfattar 1 dag och görs på plats på anläggningen. Då antalet platser på utbildningen är begränsade måste du förhandsboka ditt deltagande med hjälp av din kontaktperson på Forsmark.

Viktigt att notera:

Inga förändringar från nuvarande hantering görs i utbildningen Rent System. Denna utbildning görs även fortsättningsvis på webben och är obligatorisk för alla med tillträde till kontrollerat område.

I de fall du eller din personal har giltig utbildning, det vill säga att utbildning har genomgåtts inom de senaste tre åren, så berör inte förändringen dig förrän den befintliga utbildningen går ut och det är dags att repetera.

Vilken övrig utbildning som krävs för dig eller din personal diskuteras med din kontaktperson på FKA. Likaså görs anmälan till utbildning av kontaktpersonen på FKA. Mer information hittar du i tabellen nedan.

Förändringarna är gemensamma för kärnkraftsanläggningarna Forsmark (FKA), OKG och Ringhals (RAB).

Väl mött på våra anläggningar!

Tabell tillträdesutbildningar (PDF 185 kB)

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']