Blockdatorn på Ringhals 1 som fick ett längre liv

Vad gör man med ett 30 år gammalt datasystem som fungerar, men där livslängden för hårdvaran går mot sitt slut? Tack vare en så kallade emulator kan blockdatorn på Ringhals 1 leva vidare på en modern pc-plattform.

– Ringhals 1 är först i Sverige med att göra ett sådant byte, berättar projektledare Bosse Olofsson, Cap Gemini, som i olika roller jobbat med kärnkraftverkens blockdatorer sedan 1983.

Att livstidsförlänga systemet har flera fördelar.
– Först och främst har vi försäkrat oss om att det är möjligt att köra det här systemet åtminstone tio år till utan problem, säger Bosse. Vi slipper gammal hårdvara där det inte längre går att få tag i utbytesdelar. Istället använder vi standardiserade datorprylar; vanlig pc och serverdator. På köpet har prestandan höjts och svarstiderna blivit snabbare.

Mjukvaran i blockdatorsystemet har visat sig vara funktionell och välutvecklad för operatörernas behov och håller bra kvalitet än idag. Exempelvis presenteras text och kurvor med god läsbarhet.

– För att få mjukvaran att fungera i Windows-miljö på en modern pc-plattform har vi fått göra en anpassning via en programvara som kan efterlikna den gamla hårdvarans sätt att fungera – en emulator, säger Bosse.

Arbetet har pågått i 1,5 år och efter testomgångar på Ringhals och i Göteborg skedde bytet i mitten av november.

Bosse Olofsson

– Fyra stora skåp ersätts av ett enda nytt, så det blir eftertraktad golvyta som frigörs för andra projekt, säger Bosse.

– Jag är otroligt glad att vi fixat detta helt enligt planerna. Alla inblandade har gjort ett mycket bra jobb, fortsätter han och får medhåll av driftingenjör Stefan Petersson som är driftorganisationens representant i projektet.

– Det känns tryggt och stabilt med bytet som ger oss möjlighet att köra vidare med nuvarande system länge än, säger Stefan.

Vad används blockdatorn till?

Blockdatorn är ett datorstöd för operatörerna i kontrollrummet. Det är ett informationssystem som samlar in och presenterar data om processen från 5000 mätpunkter och lika många digitala objekt. Den innehåller händelselistor, trendkurvor och ett 50-tal funktioner som exempelvis beräkning av termisk effekt och läckageövervakning. Blockdatorn är ett driftsystem, inget säkerhetssystem.

Nils Nyberg

Turbinoperatör Nils Nyberg är nöjd med blockdatorn efter överflyttningen. "Den fungerar precis som innan", säger han – och det var ju faktiskt det som var meningen med projektet.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']