Bränsleskadan åtgärdad på Forsmark 3

Forsmark 3 fasade mot kraftnätet klockan 14:26 söndag eftermiddag den 6 april. Läckaget från ventilerna i dränageledningen i snabbstoppssystemet är åtgärdat och det skadade bränslet är utbytt.

Bränsleskadan på Forsmark 3 lokaliserades under tisdagen den 1 april. Så kallad flux-tilting användes för att hitta bränsleskadan.

Flux-tilting innebär att styrstavar manövreras in och ut ur härden vid effektnedgång. Genom att manövrera styrstavar påverkas effekten i de bränsleelement som finns i styrstavens närhet, om det finns en bränsleskada i området frigörs ädelgaser. Forsmarks kemister letar efter olika xenon-isotoper i reaktorns avgassystem, vilka kan ge en indikation var skadan är.

– Vid nedgången gjordes flux-tilting vid 70 procents reaktoreffekt. Flux-tiltingen utfördes denna gång med samtliga styrstavar som var helt utdragna. Utfallet blev ett klart utslag för att skadan satt i närheten av en av styrstavarna, säger Eric Ramenblad, chef för härd och bränsle, FTB.

Med detta som utgångspunkt kunde härdläcksökning, så kallad sipping, förberedas. Sipping genomförs när reaktorn är kallt avställd och innebär att varje enskilt bränsleelement lyfts och att vattnet ovanför det analyseras.

I och med att man lyfter upp bränslet en bit minskar det omgivande trycket, vilket medför att radioaktiva gaser och andra radioaktiva ämnen trycks ut genom hålet i bränslekapslingen. Jod- och cesium-isotoper observeras ifall bränsleelementet är skadat.

Det skadade bränslet återfanns kring den styrstav som indikerade skadan.

– Skadan var på en bränslepatron som funnits ett och ett halvt år i härden, säger Eric Ramenblad.

Sedan tidigare fanns en närmast identisk bränslepatron som reparerats från en tidigare skada.

– Vi satte in den reparerade bränslepatronen. Detta innebar att det blev närmast ett 1:1 byte, med minimal påverkan på härdens egenskaper. Fredag morgon var alla analyser klara, härden kontrollerad och återställning inför uppstart påbörjad, säger Eric Ramenblad.

Även läckaget från ventilerna i dränageledningen i snabbstoppssystemet är åtgärdat.

Normalt finns mindre läckage från olika system i anläggningen som samlas upp i läckageuppsamlingssystem. I det här fallet hade läckaget tilltagit. Om läckaget inte hade åtgärdas och fortsatt att öka kunde det ha påverkat mätningar i systemet.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']