Bränsleskadan åtgärdad på Forsmark 3

Forsmark 3 fasade mot kraftnätet klockan 14:26 söndag eftermiddag den 6 april. Läckaget från ventilerna i dränageledningen i snabbstoppssystemet är åtgärdat och det skadade bränslet är utbytt.

Bränsleskadan på Forsmark 3 lokaliserades under tisdagen den 1 april. Så kallad flux-tilting användes för att hitta bränsleskadan.

Flux-tilting innebär att styrstavar manövreras in och ut ur härden vid effektnedgång. Genom att manövrera styrstavar påverkas effekten i de bränsleelement som finns i styrstavens närhet, om det finns en bränsleskada i området frigörs ädelgaser. Forsmarks kemister letar efter olika xenon-isotoper i reaktorns avgassystem, vilka kan ge en indikation var skadan är.

– Vid nedgången gjordes flux-tilting vid 70 procents reaktoreffekt. Flux-tiltingen utfördes denna gång med samtliga styrstavar som var helt utdragna. Utfallet blev ett klart utslag för att skadan satt i närheten av en av styrstavarna, säger Eric Ramenblad, chef för härd och bränsle, FTB.

Med detta som utgångspunkt kunde härdläcksökning, så kallad sipping, förberedas. Sipping genomförs när reaktorn är kallt avställd och innebär att varje enskilt bränsleelement lyfts och att vattnet ovanför det analyseras.

I och med att man lyfter upp bränslet en bit minskar det omgivande trycket, vilket medför att radioaktiva gaser och andra radioaktiva ämnen trycks ut genom hålet i bränslekapslingen. Jod- och cesium-isotoper observeras ifall bränsleelementet är skadat.

Det skadade bränslet återfanns kring den styrstav som indikerade skadan.

– Skadan var på en bränslepatron som funnits ett och ett halvt år i härden, säger Eric Ramenblad.

Sedan tidigare fanns en närmast identisk bränslepatron som reparerats från en tidigare skada.

– Vi satte in den reparerade bränslepatronen. Detta innebar att det blev närmast ett 1:1 byte, med minimal påverkan på härdens egenskaper. Fredag morgon var alla analyser klara, härden kontrollerad och återställning inför uppstart påbörjad, säger Eric Ramenblad.

Även läckaget från ventilerna i dränageledningen i snabbstoppssystemet är åtgärdat.

Normalt finns mindre läckage från olika system i anläggningen som samlas upp i läckageuppsamlingssystem. I det här fallet hade läckaget tilltagit. Om läckaget inte hade åtgärdas och fortsatt att öka kunde det ha påverkat mätningar i systemet.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']