Forsmarks skola blir Teknikcollege

Forsmarks skola har blivit certifierade som Teknikcollege.
– Jag hoppas att det leder till schyssta arbetstillfällen och samarbeten med företag som är intresserade av oss, säger Cedric Trost, elev på Forsmarks skola.

Det är en merit att ha gått på Teknikcollege, anser Cedric Trost och eleven Ewelina Larsson håller med.

– Kul att vi utvecklar oss! Förhoppningsvis kan detta också locka fler elever till skolan, säger Ewelina.

 Med certifieringen vill Forsmarks skola säkra Forsmarks och industriföretagens behov av kvalificerad arbetskraft och ge eleverna en attraktiv utbildning. Certifikatet innebär att man uppfyller de tio kriterier som krävs, bland annat ska skolan ha ett regionalt perspektiv, en tydlig profil och vara en tekniskt inriktad utbildning anpassad för industrins behov.

 Resan mot Teknikcollege påbörjades för några sedan och en av de drivande krafterna är Fredrik Jansson, lärare och ansvarig för teknikprogrammet på Forsmarks skola och medlem i lokala styrgruppen för Teknikcollege.

 – Det här ger vår skola ett större kontaktnät och ökat fokus på elproduktion, ett område som är aktuellt även för andra företag än Forsmark. Elproduktion är viktigt även på konsumentsidan, där till exempel Uppsala hem arbetar med alternativ energiförsörjning som solenergi, säger Fredrik Jansson och tillägger:

 – Det är viktigt att vi lärare nu nyttjar de här kontakterna vi får med företag, universitet och högskola.

 Lagarbete och ämnesintegration ingår också i de tio kriterierna som ska vara uppfyllda för en Teknikcollegecertifieringen. Svensk- och franskläraren Linda Andersson arbetar med att få in teknikämnet även i språkundervisningen.

 – Vi har påbörjat ett arbete där eleverna går ut på företagen och intervjuar de anställda om hur man arbetar med det svenska språket i teknikföretag. Vi gör intervjuer, bland annat på SKB och KSU, där eleverna undersöker hur de anställda ser på språket i sin arbetsmiljö, säger hon.

 Även lärande i arbetet är viktigt för Teknikcollege, att eleverna har möjlighet till arbetsplatsförlagd utbildning, projektarbeten, sommarjobb och så vidare.

 Christer Ström, rektor på Forsmarks skola, är så klart glad för certifieringen:

 – Det är med stolthet vi tar emot det här certifikatet. Förhoppningen är att vi i samarbete med kommunen, Forsmarks Kraftgrupp och de andra företagen nu arbetar ännu bättre tillsammans för att företagens behov uppfylls i vår teknik- och energiutbildning, säger rektorn på Forsmarks skola, Christer Ström.

Fakta Teknikcollege

Teknikcollege är ett samarbete mellan bland annat Östhammars kommun, Uppsala universitet, Högskolan i Gävle och företag som Forsmarks Kraftgrupp, Kärnkraftsutbildning och säkerhet, Svensk Kärnbränslehantering, Ångpanneföreningen och Uppsala hem.

Företag, kommuner och utbildningssamordnare samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Teknikcollege ska bidra till att säkra teknik- och industriföretagens behov av kvalificerad arbetskraft och ge studerande en attraktiv utbildning som ökar anställningsbarheten.

Till Forsmarks skola

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']