Framgångsrik housekeeping

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, gör tummen upp efter att ha genomfört en oanmäld inspektion på Ringhalsområdet i september. Myndigheten konstaterar i sin tillsynsrapport att "Ringhals AB har ordning och reda i och omkring sina anläggningar".

Sedan 2007 har Ringhals satsat totalt 130 miljoner kronor på upprustning och uppsnyggning av anläggningen, så kallad housekeeping. Allt för att skapa ordning, reda och rutiner för att nå målet: en anläggning i världsklass.

– Vi har fått ut mycket för de investerade pengarna, konstaterar Sven-Robert Göransson, ansvarig för housekeeping på Ringhals 2. En framgångsfaktor har varit vårt arbete med att finna rätt nivå, prioritera åtgärder och ha koll på kostnader och planer.


Sven-Robert Göransson
Tummen upp för väl utförd housekeeping på Ringhals 2. Sven-Robert Göransson är nöjd med SSM:s slutsatser om ordning och reda i anläggningarna.


– Det är viktigt att skapa rätt förutsättningar för personalen så att det blir lättare att göra rätt, konstaterar Ulrik Karlsson, drivande för housekeepingarbetet på Ringhals 3 och 4. Dialogen med arbetsgrupperna är viktig och vi har fått bra respons. När man väl börjar arbeta systematiskt ser man snart fördelarna, allt blir så mycket enklare och säkrare.

 

Ordning på tunnorna på Ringhals 2
Soptunnorna är tydligt märkta, likaså platsen de står på.


Brandposten tydligt uppmärkt
Brandposter får inte blockeras, för tydlighetens skull är även golvytan under markerad.

– Viktigast av allt är att arbetet lett till en attitydförändring bland medarbetarna. Nu när ordning och reda råder har anmälningarna om avvikelser ökat. Man reagerar direkt när rutinerna inte efterlevs och det är väldigt positivt, säger Sven-Robert. Det är annars en av de stora utmaningarna: att behålla den höga standarden.

SSM fann vid inspektionen några noterbara avvikelser, men konstaterade att dessa togs om hand och åtgärdades inom rimlig tid.

– Det finns ännu områden kvar att rusta upp och förbättra. Till exempel måste vi arbeta aktivt med att hålla nere brandbelastningen i anläggningarna under revisionsavställningar, säger Ulrik.

– Oanmälda inspektioner är nyttiga och ger ett kvitto på att man ligger rätt i detta viktiga arbete, konstaterar Sven-Robert.

 

5S – ett kvalitetsverktyg för ordning och reda, housekeeping

5S är den modell man arbetat systematiskt med, ett användbart verktyg som är lätt att ta till sig och förstå. I princip ska inget finnas framme som inte används, och det som används ska vara tydligt uppmärkt.

  • Sortera verktyg och material som används på arbetsplatsen. Verktyg, emballage och överblivet material som inte behövs avlägsnas och omhändertas.
  • Systematisera dvs verktyg, hjälpmedel och material placeras på lämplig plats och på lämpligt sätt samt märks upp.
  • Städa/Skick Anläggningen rengörs grundligt och sanering/städning utförs regelbundet för att upprätthålla standarden. Anläggningens skick och funktionalitet hålls på en säker och trivsam nivå. Brister rapporteras, omhändertas och följs upp. Arbetet dokumenteras för att skapa rutiner. Fotografier definierar den nya nivån.
  • Standardisera de dagliga rutinerna. Rutiner etableras med system för uppföljning så att den nya nivån upprätthålls. Förutsättningar ska alltid finnas för att möjliggöra efterlevnad av rutiner och regler.
  • Se till/Sköt om genom rutiner, resurser och bra förutsättningar så att ordning och reda samt anläggningsstandard upprätthålls.

Se även

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln