Gör kursen i Rent system

Från och med den 19 maj skärps kraven på Forsmark när det gäller kompetens i Rent system. Personal som inte har genomgått den interaktiva kursen för Rent System i tid, kommer inte in på kontrollerat område på Forsmark.

Om du är entreprenör eller konsult och ska arbeta här på Forsmark, till exempel under våra revisioner, ska du genomgå kursen i Rent system.

Den interaktiva kursen, som finns här på hemsidan, är ett krav för tillträde till kontrollerat område. Efter utförd kurs skall återträning utföras med tre års intervall.

Från och med den 19 maj kommer man inte längre in på kontrollerat område utan giltig kurs. Kursen ska därför utföras i så god tid som möjligt.

Utbildningen för Rent system hittar du på sidan ”Entreprenör och konsult/Utbildning” (se länk nedan).

Efter att du genomfört kursen skriver du ut ditt kursintyg och skickar det till kursadministrationen på Forsmark:

Forsmarks Kraftgrupp AB
Kursadministrationen Forsmark
742 03 Östhammar

Vid frågor kontakta Kursadministrationen på e-post Kursadministration@forsmark.vattenfall.se

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln