Gott utgångsläge inför revisionen på Ringhals 4

Årets revision på Ringhals 4 är lång, den näst längsta i blockets historia. På två revisionsmånader ska cirka 3300 jobb utföras.

– Vi ligger bra till med förberedelserna, säger revisionsledare Tommy Gustafsson. Ambitionen har varit att göra klart så mycket som möjligt före semesterperioden, och nu sätta allt på banan inför revisionsstarten den 6 augusti.

– Jag vill se en säker och planenlig revision utan arbetsolyckor och med god renhet i system, säger driftchef Melker Bengtsson Drottz. En väl genomförd revision lägger grunden för säker och stabil drift av anläggningen.

 R4 revisionsledning

Driftchef Melker Bengtsson Drottz flankerad av revisionsledarna Tommy Larsson och Tommy Gustafsson.

RH/SP största projektet

Tidstyrandeför revisionslängden är RH/SP-projektet, en säkerhetshöjande anläggningsändring som innebär att kylsystemet för avställd reaktor (RH) kopplas ihop med sprinklersystemet för reaktorinneslutningen (SP). Projektet behöver cirka 37 dygn för sina el- och I&C-arbeten i drifttillståndet för urladdad härd. På meksidan har en hel del kunnat prefabriceras och förberedas under driftperioden.

– RH/SP är ett av många projekt där vi har kunnat hämta erfarenheter från motsvarande jobb på Ringhals 3 som utförts 2013 eller 2014, säger revisionsledare Tommy Larsson. Det är en fördel att vi inte har några helt oprövade projekt eller nya metoder som ska införas. Å andra sidan har många av R4:s revisionsjobb nu mindre tid till sitt förfogande än vad man hade på R3.

Miljöförbättring och övergångsplaner

Det enda jobbet som i princip är nytt för i år är åtgärderna för att förhindra fortsatta läckage av isolergasen SF6 (svavelhexafluorid) i ställverket. Arbetet innebär en miljöförbättring då SF6 är en kraftig växthusgas. 400 kV-systemet kommer att vara avställt i cirka 30 dygn.

Årets revisionsjobb omfattar en hel del åtgärder inom övergångsplanerna för att anpassa anläggningen till nya säkerhetskrav. RH/SP-projektet är det största. Dessutom separeras elmatningen till styrskåp i relärummen för att undvika dvärgbrytarberoenden, och åtgärder görs för ökad robusthet vid eventuell brand eller rörbrott i reaktorinneslutningen (Hebic). Komponentskydd monteras för att skydda viktiga transmittrar mot rörbrott och brand (Kompis). Till seismikåtgärderna hör bland annat det stora jobbet att byta innertak i kontrollrummet.

– Nu är det också dags att göra den avslutande inkopplingen och provdriften av den nya reservkraftdieseln som är gemensam för R3 och R4, säger Tommy Larsson.

Och det finns fler stora underhållsåtgärder i revisionsplanen: Omgummering av rör i saltvattensystemet för reaktorn  och målning av golv i reaktorinneslutningen, vilket är en logistikutmaning då en hel del andra aktiviteter pågår där.

I år är det många provningar som ska göras, exempelvis av reaktortanken där interndelarna lyfts. Revisionen avslutas med täthetsprovning av reaktorinneslutningen.

Parallella revisioner

– Den genomgång, så kallad readiness review, som gjorts visar att läget inför revisionen är gott, säger Tommy Larsson. Ett område att vara observant på är den parallella revisionen på Ringhals 2 och eventuella krockar i resursbehoven blocken emellan, om det blir förskjutningar i tidplanerna.

När detta skrivs är det ännu osäkert om SSM hinner lämna besked om effekthöjningen på Ringhals 4. Om klartecken kommer kan effekten höjas till 118 procent (3300 MWt), tack vare de komponentbyten som gjordes 2011. Under årets revision behöver i så fall mindre omställningar av skydd etc göras, förutom att ny dokumentation ska vara på plats.

– Vi hoppas naturligtvis på ett positivt besked från myndigheten, säger Tommy Gustafsson. Det vore en stor sak för R4 om effekthöjningen kan genomföras som planerat.

 

Vad innebär en revision?

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.
Mer än tusen personer brukar vara engagerade i en revision. Några hundra av dem har Ringhals som sin arbetsplats året runt. Övriga hyrs in från externa företag – många från närområdet men också långväga kärnkraftsspecialister från utlandet.
Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el. 

 

Läs mer

Ringhals 4 – en 31-åring som levererar

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']