Lång och innehållsrik revision på Ringhals 1

I helgen drar årets första revision igång på Ringhals – det är revisionen på Ringhals 1, som innehållsmässigt är den största revisionen i kraftverkets historia.

Cirka 17 000 aktiviteter är inplanerade i tidplanen, och revisionen ska utföras under 80 dygn med början söndagen den 23 mars. Översynsperioden innehåller flera stora arbeten.

Projekt som styr revisionslängden

Det tidstyrande projektet för hela revisionen är CAPE. Nya tåligare kablar av högre miljöklass ska dras från relärum till kopplingslådor för berörda objekt i reaktorinneslutningen. I projekt BAS3 genomförs en bättre fysisk separation av säkerhetsklassade objekt och i projekt RADAR ska åtta ventiler i resteffektkylsystemet bytas.

I år kommer även reaktortanklockets sprinklersystem att bytas ut. En ny lockstril ska placeras på den befintliga anslutningen – ett stort jobb som pågår under hela revisionen.

Fullt fokus på säkerheten

Ett stort antal personer är engagerade i revisionsjobben. Det finns mycket att tänka på för att revisionen ska flyta på bra. Exempelvis hur man ska förbereda sig och agera i olika situationer.

– I allt som görs fokuserar vi på säkerheten för medarbetarna och anläggningen, säger driftchefen Anders Jerregård. Det är viktigt att var och en alltid tar den tid man behöver för att utföra ett jobb på ett säkert sätt.

– Nytt för i år är att revisionen samordnas via ett så kallat Outage Control Center, säger revisionsledare Per Alfredsson. Alla vi som jobbar med planeringen av revisionsarbetet sitter då tillsammans för att förenkla samarbetet och korta ner ledtider genom snabbare kommunikation.

Per Alfredsson och Anders Järregård

Per Alfredsson och Anders Jerregård, revisionsledare respektive driftchef på Ringhals 1, står inför årets mest intensiva arbetsperiod. Ett stort antal samplanerade åtgärder ska genomföras under avställningstiden.

Vad innebär en revision?

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.
Mer än tusen personer brukar vara engagerade i en revision. Några hundra av dem har Ringhals som sin arbetsplats året runt. Övriga hyrs in från externa företag – många från närområdet men också långväga kärnkraftsspecialister från utlandet.
Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el.

Se även

Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']