Nöjda besökare på Forsmark

96 procent av besökarna på Forsmark upplever att informationen de får ta del av är trovärdig. Det visar den senaste besöksenkätundersökningen som Forsmarks besöksavdelning genomförde under våren.
– Resultatet visar att det personliga mötet är mycket viktigt, säger Claes-Inge Andersson, chef på Forsmarks kommunikationsavdelning.

Enkätundersökningen gjordes under mars till maj och omfattar 199 besökare, varav majoriteten kommer ifrån gymnasieskolor eller högskolor och universitet. Besöksavdelningen får ett högt betyg inom en rad olika kategorier. Bland annat anser nästan 99 procent av besökarna att helhetsintrycket av besöket är ”bra” eller ”mycket bra”, medan 99,5 procent av dem upplever guidernas kunskapsnivå som ”bra” eller ”mycket bra”.
– Det tillför stort värde att besökare har möjlighet att ställa frågor och diskutera vår verksamhet med oss, säger Claes-Inge Andersson och fortsätter:
– Vi har en välutvecklad besöksverksamhet med kunniga och engagerade medarbetare och det höga betyget bekräftar vikten av det personliga mötet. Det går inte att ersätta med enbart utställningar eller digital information.

Enkätundersökningen visar också att informationspasset, som hamnade på första plats hos två tredjedelar av de tillfrågade, är det den mest uppskattade delen av besöksprogrammet. Besöket till Biotestsjön och slutförvaret (SFR) kommer på en delad andra plats.
– Det är intressant. Jag blev faktiskt lite förvånad över att besökarna uppskattade informationspasset mer än SFR- och Biotestbesöken, säger Claes-Inge Andersson.

I kommentarerna som besökarna fick lämna återfinns stort beröm över Forsmarks guider. Bland annat skrivs det att guiderna var ”supertrevliga”, ”pedagogiska”, ”vältaliga” och ”engagerade”.

Boka ett besök på Forsmark

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']