Omfattade revisionsarbete på Forsmark 3

Revisionen på Forsmark 3 har pågått halva den planerade tiden. Det händer mycket inne, utanför och under kärnkraftverket. Stora arbeten som bytet av högtrycksturbinen, inspektion av lågtrycksturbiner, provningar av reaktortanken och montagearbeten i inneslutningen är alla i full gång.

Det krävs mycket vatten för att kyla ett kärnkraftverk. Varje sekund strömmar 60 000 liter vatten in till Forsmark 3 genom kylvattenkanalen. Men inte just nu, för nu är det revision och då pågår arbete där det annars är fullt med vatten, nämligen i svallschaktet.

– Vi har pumpat ut tillräckligt mycket vatten för att sänka nivån med ungefär åtta meter, berättar Peter Bergström vid Forsmarks byggavdelning.

Arbetet pågår under Forsmark 3. Det är fuktigt, varmt och ljudnivån är enorm när bilningsroboten arbetar. Peter och hans kollegor arbetar med att avlägsna skadad betong och skadade armeringsjärn. När den defekta betongen har bilats bort, läggs ny betong på dess plats.

– Bilningsroboten sprutar ut cirka 270 liter vatten per sekund, genom ett litet hål, så trycket blir högt. Ungefär 1 500 bar, vilket kan jämföras med en högtryckstvätt för hemmabruk som ligger på cirka 120 bar, säger Peter Bergström.

Emil Näzelius, Stabil Betong AB, sprutar ny betong under balkarna i svallschaktet. Betongen blandas uppe vid markytan och med hjälp av vatten och trycklyft får Emil betongen på plats.

Tittar man upp från svallschaktet syns den understa delen av kondensorn. Genom kondensorn pumpas havsvatten för att kyla ångan från turbinen. Ovanför kondensorn, högst upp i turbinbyggnaden, pågår bytet av Forsmark 3:s högtrycksturbin.

– Vi ersätter den gamla högtrycksturbinen, som varit i drift sedan starten av Forsmark 3, med en ny. Den nya högtrycksturbinen klarar av ett högre ångflöde tack vare att skovlarna i turbinen sitter tätare, säger Peter Keyser som leder projektet.

Högtrycksturbinen har viktigt funktion på ett kärnkraftverk, det är här som ångan från reaktorn avger störst mängd av sin energi, cirka 40 procent. De resterande 60 procenten fördelas i tre stycken lågtrycksturbiner som ligger mitt emellan högtrycksturbinen och generatorn.

Två lågtrycksturbiner genomgår inspektion under Forsmark 3:s revision.

– Vi utför magnetpulverprovningar, vilket innebär att turbinskovlarna beläggs med en fluorescerande vätska innehållandes metallpulver. Därefter magnetiseras skovlarna, om det finns sprickor lägger sig spånen där och sprickorna upptäcks då med en speciallampa, berättar Michael Jansson på Forsmarks underhållsavdelning.

Tomas Holmkvist, MIIAB, styr traversen som lyfter den nya, 100 ton tunga högtrycksturbinen.

Bredvid turbindelen ligger den 60 meter höga byggnaden som innehåller reaktorn. Högst upp, på den åttonde våningen, ligger reaktorhallen. Här arbetar Håkan Sjöberg, från Forsmarks avdelning för kontroll och provning, med tioårsprovningen av reaktortanken.

– Tioårsprovningen är myndighetsstyrd, det vill säga att vissa svetsskarvar i reaktortanken måste genomgå kontroll var tionde år, enligt föreskrifter från bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi genomför inspektioner bland annat med magnetpulverprovning och visuell inspektion med kamera, berättar Håkan Sjöberg.

Margareta Carlsson från Forsmarks avdelning för härd och bränsle (FTBR) och Pontus Lindberg, Mabema AB, inspekterar styrstavsblad i reaktorhallen.

Cirka femtio meter under Håkan och hans kollegor pågår KabRI-projektet. Här monteras nya elgenomföringsmoduler i reaktorinneslutningen, den trycktäta byggnad som omger reaktortanken. Reaktorinneslutningen är en av fem säkerhetsbarriärer på Forsmark för att hindra att radioaktiva ämnen påverkar omgivningen. Kabelgenomföringarnas huvuduppgift är att låta eletroniska funktioner gå igenom reaktorinneslutningen.

– Vi är färdiga med montaget av 56 genomföringsmoduler och åtta nya genomföringsskåp, berättar Ulf Börjeson som leder projektet.

Se även

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln