Övning i haveriberedskap med mobil utrustning

Ny mobil utrustning stärker Forsmarks haveriberedskap. Pumpar, slangar och mobila elverk testades nyligen i en övning tillsammans med Skadeservice i Östhammar.

Mobil utrustning i form av pumpar, slangar och kopplingar står uppställda i ett tält på området mittemot inpasseringen till Forsmark 3.

Den mobila utrustningen fraktas iväg under övningen.

Utrustningen, som tillhandahålls av Skadeservice, ska vid en störning eller händelse kunna användas för att till exempel vattensprinkla reaktorinneslutningen och på så vis få ner trycket, eller för att pumpa bort vatten vid exempelvis en översvämning.

Andra exempel på användningsområden kan vara att säkra vattennivån i de haverifilter (scrubbersystem) som tryckavlastar reaktorinneslutningen vid behov och filtrerar den ånga som släpps ut till omgivningen.

– Vi vill dock inte fastna i tankebanor om på förhand specificerade händelser, utan det ska finnas en stor flexibilitet med denna utrustning. Syftet med den nya utrustningen och kontraktet med Skadeservice är att snabbt höja robustheten mot störningar och stärka beredskapen för det oväntade, händelser som i dagsläget inte kan förutses, säger Erik Dandanell, projektledare inom haverihantering på Forsmark.

Högtryckspump ställs på platsMobil högtryckspump ställs på plats.

Höga krav

Forsmark hade redan fasta installerade system för de händelser som kan förutses i anläggningen i dag, men efter stresstesterna, som utfördes på kärnkraftsanläggningar runt om i Europa efter haveriet i Fukushima, höjdes kraven på kärnkraftverkens haveriberedskapsorganisationer.

– Forsmark lever upp till de krav som myndigheterna ställer på både utrustning och organisation i dag. Förstärkningen vi gjort genom bland annat kontraktet med Skadeservice, är helt baserat på våra egna slutsatser från stresstesterna och något som vi än så länge är ensamma om i Sverige, säger Erik Dandanell.

Haveriberedskap stärks

Senare i år förväntas nya krav från Strålsäkerhetsmyndigheten som bland annat kravställer att tillståndshavarnas haveriberedskapsorganisationer ska klara av att hantera en händelse som orsakar störning vid alla tre reaktorer på siten samtidigt.

– Det kravet i kombination med att Forsmark nu köper in egen mobil utrustning innebär att den egna haveriberedskapsorganisationen ytterligare stärks, säger Erik Dandanell.

År 2020 kommer ett nytt oberoende härdnödkylningssystem att installeras vid alla tre reaktorer på Forsmark. Dessa nya system för inpumpning av vatten till reaktortankarna och härden är helt oberoende av befintliga system.

Att anlita en extern aktör, som Skadeservice, under en övergångsperiod, är en del i upprustningen.

– De har stor erfarenhet och kunnande från stora räddningsinsatser. Insatser där det krävs både stora maskinella resurser, en erfaren organisation och bra samarbete mellan många inblandade parter för att ”kunna hantera det otänkbara”, säger Erik Dandanell.

Övning i Forsmark

Skadeservice genomförde nyligen en övning på Forsmarks område i syfte att se hur personalen arbetar och hur utrustningen fungerar.

Övning i haveriberedskap, högtryckspumpSlangar ansluts mot högtryckspumpen.

Övningen ägde rum på det område där Forsmarks egen brandstyrka brukar öva, Svalören. Tio sanerare, tre arbetsledare och en insatsledare deltog i övningen.

– Vi lyckades med de krav vi satt upp, att vara på plats inom en timme och vara i gång med tillförseln av vatten inom två timmar. Vi hade lite problem med att få matarpumpen, den som förser högtryckspumpen med vatten, på plats eftersom en ponton gick sönder, men det löste vi på ett alternativt sätt, säger Ulf Jansson, projektledare från Skadeservice.

Övning i haveriberedskap med Skadeservice, vattenslangar.– Utrustningen som kopplades upp kan användas för en rad olika ändamål där vatten från en extern källa behövs, säger Erik Dandanell.

Personal med specialistkompetens

Skadeservice tillhandahåller också mobila elverk, traktorer, höjdfordon, belysningsmaster och rumsvärmare samt personal i jour med specialistkompetens, till exempel sjuksköterskor.

– Vid behov monterar vi upp baracker med duschar och saneringssalar. Vi har en timmes inställelsetid, personal med jour jobbar bara i området kring Östhammar under jourtiden, säger Ulf Jansson.

I höst kommer Skadeservice tillbaka till Forsmark för att öva mer.

– En av de viktigaste sakerna i haveriberedskapsorganisationen är övning. I höst kommer vi att bygga på den här övningen och även öva kommunikationen mellan Forsmarks organisation och Skadeservice, säger Erik Dandanell.

 

ANNA EK

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']