Reparation på Ringhals 2 skjuter på återstarten

Ringhals 2 har idag fattat beslut om att åtgärda det läckage som finns i bottenplåten på inneslutningen.  

– Vi har under den gångna veckan analyserat och gjort utredningar kring det ökade läckaget, berättar Lars Björnkvist, ställföreträdande teknikchef. Analyserna har lett fram till beslut att lokalisera läckan och åtgärda den.

Det var i samband med ett täthetsprov av inneslutningen som ett förhöjt vattenflöde noterades i ett dränagesystem till bottenplattan av Ringhals 2. Vattnet är vanligt kalkhaltigt vatten.  Läckagestället finns i ett plåtskikt som är en del av bottenplattans betongkonstruktion. Det  är mycket litet, beräkningar visar på mindre än en halv kvadratmillimeter.

– Vi kommer nu att ta bort betongen i den delen av plattan där läckaget finns och vidta de åtgärder som behövs, konstaterar Lars.

Analyserna som gjorts tyder på att läckan finns i en svets mellan plåtarna. Eftersom plåten täcks av flera decimeter tjock betong är arbetet omfattande. Efter reparationen ska anläggningen återställas och systemet testas innan blocket åter är klart för start.

Ringhals 2 beräknar att återstarten kan ske igen den 9 december med en osäkerhet på +/-31 dagar.

Anna Stålnacke

Kommunikationschef Ringhals

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln