Revisionen på Forsmark 2 avslutad

Forsmark 2 fasade till det yttre kraftnätet under torsdagsmorgonen. Revisionen förlängdes med nio dygn då tillkommande arbete fick utföras på en ventil tillhörande reningssystemet för reaktorvatten. 

En skruv hade fastnat inuti ventilen men upptäcktes och avlägsnades snabbt. Merparten av fördröjningen berodde på att det system som ventilen tillhör fick ställas av. 

Ett spännande jobb som gjordes under revisionen var bytet av ett så kallat termiskt foder till modertanklockets stödben. Moderatortanklocket sitter närmast härden i bassängen och på dess stödben sitter totalt 24 foder som skyddar benen mot vatten från matarvattensystemet. Under en inspektion upptäcktes en spricka i ett av benen varpå det byttes ut mot ett nytt. Arbetet hade inte gjorts på Forsmark tidigare och gick mycket bra.
– Vi var väl förberedda tack vare övningar som gjordes innan montagetarbetet inleddes, därför kunde bytet flyta på så pass bra, säger Mattias Lindgren, vid Forsmarks underhållsavdelning.

Under revisionen togs även 29 drivdon ned för service. Drivdonen har som funktion att reglera styrstavarna, som i sin tur reglerar effekten i härden.
– Vi blev klara nästan ett dygn innan planerat avslut, det har gått jättebra, berättar Jonny Larsson vid Forsmarks underhållsavdelning.

Inspektionen av avloppsskovlarna på en av de två turbinerna på Forsmark 2, visade att samtliga skovlar var intakta. Skovlarna inspekterades med hjälp av så kallad magnetpulverprovning.
– Det innebär att skovlarna placeras i verktyg där de beläggs med en speciell fluorescerande vätska innehållandes metallpulver, sedan magnetiseras skovlarna. Om det finns sprickor lägger sig spånen där varpå sprickorna upptäcks med hjälp av en speciallampa, säger Michael Jansson vid Forsmarks turbinmekanikavdelning.

På de reservkraftdieslar som ska bistå med strömtillförsel ifall ordinarie tillförsel faller bort, utfördes årliga underhållsåtgärder. På ett av de fyra aggregaten byttes motorn ut, och på två installerades ett nytt rör för inkopplingspunkt för extern kylning.
– Den nya inkopplingspunkten ska fungera som stöd ifall det vanliga systemet till exempel isar igen, berättar Jonatan Fagerlund vid Forsmarks underhållsavdelning för reaktordelen.

Förutom dessa större arbeten utfördes många andra jobb under årets revision. Nästa revision är på Forsmark 3 mellan den 27 juli och 16 september.

Se även

Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']