Ringhals 2 förlänger avställning för ytterligare undersökning av bottenplåten

Återstart av reaktor 2 vid Ringhals är framflyttad till början av mars. De korrosionsangrepp på bottenplåten i reaktorinneslutningen, som upptäcktes i samband med en nyligen genomförd reparation, kräver ytterligare undersökningar och analyser.

I samband med årets översyn av Ringhals 2 upptäcktes ett utökat läckage från reaktorinneslutningens bottenplåt. För att kunna lokalisera och reparera skadan frilades delar av plåten, som är täckt av ett tjockt lager betong. Samtidigt gjordes även allmänna kontroller av plåtens status.

Vid inspektionen upptäcktes förändringar i plåten orsakade av korrosion. Utökade kontroller av ett större område behövs för att fastställa hur stor andel av plåten som är påverkad och vad den bakomliggande orsaken är. Förberedelser för att åtgärda skadade delar av plåten pågår.

Arbetet är mycket tidskrävande. Plåten ligger under ett tjockt lager betong som måste tas bort för att kunna undersöka plåten. Hittills har ett område på cirka 75 kvadratmeter frilagts. Ytterligare plåt kommer att friläggas för analys. Återstarten av anläggningen är därmed framflyttad till den 7 mars med en osäkerhet på +/- 30 dagar.

Reparation på Ringhals 2 skjuter på återstarten, 2014-10-10

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln