Ringhals 2 förlänger avställning för ytterligare undersökning av bottenplåten

Återstart av reaktor 2 vid Ringhals är framflyttad till början av mars. De korrosionsangrepp på bottenplåten i reaktorinneslutningen, som upptäcktes i samband med en nyligen genomförd reparation, kräver ytterligare undersökningar och analyser.

I samband med årets översyn av Ringhals 2 upptäcktes ett utökat läckage från reaktorinneslutningens bottenplåt. För att kunna lokalisera och reparera skadan frilades delar av plåten, som är täckt av ett tjockt lager betong. Samtidigt gjordes även allmänna kontroller av plåtens status.

Vid inspektionen upptäcktes förändringar i plåten orsakade av korrosion. Utökade kontroller av ett större område behövs för att fastställa hur stor andel av plåten som är påverkad och vad den bakomliggande orsaken är. Förberedelser för att åtgärda skadade delar av plåten pågår.

Arbetet är mycket tidskrävande. Plåten ligger under ett tjockt lager betong som måste tas bort för att kunna undersöka plåten. Hittills har ett område på cirka 75 kvadratmeter frilagts. Ytterligare plåt kommer att friläggas för analys. Återstarten av anläggningen är därmed framflyttad till den 7 mars med en osäkerhet på +/- 30 dagar.

Reparation på Ringhals 2 skjuter på återstarten, 2014-10-10

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']