Ringhals miljöredovisning 2013

Vill du veta hur Ringhals arbetar med miljöfrågor? Ta del av vår miljöredovisning för 2013.

Ringhals miljöledningsarbete är sedan 1999 certifierat enligt EMAS (Eco Management and Audit Scheme), som är EU:s förordning för miljöstyrning och miljörevision. Certifieringen omvärderas varje år av en extern miljörevisor som gör intervjuer med personal, granskar EMAS-redovisningen och faktauppgifter om Ringhals miljöarbete.

– Totalt är det en mycket bra och läsvärd EMAS-redovisning, kommenterar miljörevisorn från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, som i mitten av april gav sitt godkännande till att Ringhals uppfyller EMAS-kraven.

Bland miljöförbättringarna lyfter revisorn bland annat fram Ringhals arbete med att ersätta miljö- och hälsofarliga kemikalier med mindre skadliga.

– Det har skett ett systematiskt arbete som gett resultat långt över målet, mycket bra, skriver revisorn i sin rapport.

Har du frågor om miljöarbetet? Ringhals kontaktpersoner för miljöredovisningen är miljöingenjör Marie Gunnarsson och miljöcontroller Hannah Fridholm.

Ringhals miljöredovisning 2013

 

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']